Björkdungen - upprustning

Nu är det dags för en upprustning av Björkdungens park.

Den lilla parken Björkdungen är en del av ett populärt promenadstråk intill Lötsjön med sommarblomsplanteringar, vårlök och en stor del björkar i varierat skick. Nu är det dags att upprusta parken med planteringar och en starkare koppling till björktemat.

Parken störs av buller och befintliga sittplatser är placerade för nära Ursviksvägen och detta ska nu åtgärdas.

Skiss över området.

Klicka på bilden för att göra den större.

Parkens funktion som en lugn grön oas med möjlighet till vistelse och avkoppling ska förstärkas genom att utveckla parkens växtlighet och att skapa nya sittplatser. Björktemat stärks med fler björksorter och perenna praktplanteringar med variation i blomning över hela säsongen anläggs.

Nya sittplatser placeras med möjlig utsikt mot Lötsjön. Ny vegetation planteras för att upplevelsemässigt avskärma parken från den omgivande gatumiljön.

Arbetet beräknas vara klart under 2023.

Läs mer i programhandlingen under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 13 september 2022