Batteriparken i Rissne – ny lekplats

Vi ska anlägga en nygammal lekpark i Rissne, som ska heta Batteriparken. Parken fylls med utrustning för olika åldrar och har inslag av naturlek.

Det har under en lång tid byggts och förtätats kring Rissne och behovet för de mindre att ha någonstans att leka ska vi självklart tillgodose. Parken har funnits med i planeringen från början och nu är det äntligen läge att färdigställa den. Det har tidigare legat en lekplats på samma plats, men för ett par år sedan revs den när bostadshus skulle byggas bredvid.

I samband med byggnationen av lekparken kommer även en ny anslutande gångstig anläggas för att förbättra tillgängligheten.

I lekplatsen ska det bland annat finnas klätterställningar, en sandlåda, vippgungor, balanslekar och en karusell.

Arbetet görs i egen regi.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart till hösten 2020.

Senast uppdaterad 28 april 2020