Illustration Bällstabron

Illustration: Stockholms stad

Bällsta bro - nya gång- och cykelbanor

Stockholms stad bygger om gång- och cykelbanor på Bällsta bro, för ökad framkomlighet och säkerhet.

Arbetet är förlängt fram till vecka 40 och bron beräknas att öppnas 11 oktober. Ett körfält för buss och byggtrafik samt ett körfält för gående och cykel hålls öppna till dess.

I samband med detta omfattande arbete stängs även Hamngatan av för genomfart mot Landsvägen.

Arbetet utförs med Stockholms stad som beställare i samarbete med Sundbyberg. Läs mer om projektet på deras sida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 3 september 2021