Ängsstigen – förbättrad gångbana

Vi förbättrar trafiksituationen på Ängsstigen mellan Kolonivägen och Friluftsvägen.

Den befintliga gångbanan är i dåligt skick. Därför lagar och breddar vi nu gångbanan så att den blir 3 meter bred. Sträckan enkelriktas och västra sidan regleras med korttidsparkering. Vid norra ingången till skolgården anordnas nya cykelparkeringar.

Att utveckla och förbättra gång- och cykelinfrastrukturen samt att genomföra åtgärder för att öka trafiksäkerheten är en del i stadens arbete för en hållbar stad och hållbart resande.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå vecka 25–32.

Senast uppdaterad 4 juni 2019