Pågående byggarbeten

Här hittar du information om de större byggarbeten som pågår i Sundbyberg.

Karta över byggarbeten


Visa Pågående byggarbeten i Sundbyberg på en större karta

Senaste nytt om byggarbeten

 • 2017-11-16
  Stadsbyggnadsprojektet Nya stadskärnan får ny kommunikationsresurs
  Den 13 november tillträdde Catrine Bjulehag som ny projektkommunikatör i stadsutvecklingsprojektet Nya stadskärnan.
  Läs mer
 • 2017-11-13
  Delar av Rissneleden avstängd för biltrafik fram till mars 2018
  Rissneleden stänger för biltrafik mellan Lavettvägen och Bromstenskopplet från 13 november 2017 till mars månad 2018. Anledningen är att staden genomför lednings-
  och gatuarbeten.

  Läs mer
 • 2017-10-20
  Kyrkogårdsvägen får ny gång- och cykelväg
  Sundbybergs stad förbättrar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklister längs Kyrkogårdsvägen mellan Rissne ängar och Olovsvägen. Arbetet inleds vecka 43 och beräknas pågå till vecka 51.
  Läs mer
 • 2017-10-12
  Nu rustar vi upp Lekplatsvägen
  Under oktober månad påbörjar Sundbybergs stad upprustningen av Lekplatsvägen för att lyfta fram en ny entré till ett av stadens utpekade besöksmål, Tornparken.
  Upprustningen är även en del i arbetet för att uppfylla stadens mål att förbättra tillgängligheten med hänsyn till gång- och cykeltrafikanter samt att skapa en tryggare gatumiljö för alla.

  Läs mer
Senast uppdaterad 23 januari 2017