Pågående byggarbeten

Här hittar du information om de större byggarbeten som pågår i Sundbyberg.

Karta över byggarbeten

Vi har tagit bort den karta som tidigare visats då den var inaktuell. En ny kartlösning kommer att tas fram och publiceras här så snart det är möjligt.

Senaste nytt om byggarbeten

  • 2018-02-20
    Byggnation av dagvattenmagasin i Västra Brotorp
    Från och med måndag v. 9 och ca 10 veckor framåt kommer arbeten att utföras nedanför skolan och ner mot parkeringen. Ett underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten ska ska byggas med tillhörande ledningar. Arbetena kommer att utföras i tre deletapper.
    Läs mer
Senast uppdaterad 8 januari 2019