Enkät: översiktsplan 2030

Svara gärna på vår korta enkät. Svaren ger oss underlag till hur vi kan gå vidare i arbetet med den nya översiktsplanen. Tack för att du engagerar dig! 

Jag identifierar mig som *Min ålder är *Min relation till Sundbyberg är:
Multiple selection

Jag bor i:
Categories

Hur ofta brukar du besöka de olika stadsdelarna?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Aldrig Någon gång per år Några gånger per år Oftare Vet ej
Brotorp

Centrala Sundbyberg

Duvbo

Hallonbergen

Lilla Alby

Lilla Ursvik

Rissne

Storskogen

Stora Ursvik

Ör
Upplever du att det är enkelt att röra sig mellan Sundbybergs olika stadsdelar?
På vilket sätt rör du dig vanligtvis mellan Sundbybergs olika stadsdelar?
Multiple selection


Vilka typer av mötesplatser skulle du vilja se mer av i Sundbyberg? (välj helst max tre alternativ)
Multiple selection


Detta är viktigast för mig att kunna uppleva nära min bostad (välj helst max tre alternativ)
Multiple selection

Hur ofta brukar du besöka parker, natur och grönområden under sommarhalvåret?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Aldrig 1-2 gånger 3-10 gånger Fler än 10 gånger Vet ej
Duvbo koloniområde

Golfängarna och Lötsjön

Järvakilen/Ursviks motionsanläggning/Igelbäckens naturreservat

Marabouparken

Rissne Ängar

Råsta gård och Råsta gärde (norr om Ör)

Sundbybergs begravningsplats

Tornparken

Tuvanparken/Strandtorget i Lilla Alby
Hur ofta brukar du promenera, springa eller cykla i dessa områden?
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Aldrig En eller ett par gånger om året Några gånger per år Oftare Vet ej
Duvmossen-Kanalparken

Genom Duvbo

Järvakilen/Ursviks motionsanläggning/Igelbäckens naturreservat

Lötsjön-Råstasjön

Rissne- begravningsplatsen- Ursviksvägen

Strandpromenaden längs Bällstaån och Bällstaviken

Tycker du att översiktsplanen är intressant att läsa?
Senast uppdaterad 14 september 2017