När staden är byggaktör

Sundbyberg är en attraktiv kommun där många byggaktörer vill verka. Men även staden själv bygger vägar, gator, parker, skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Här ser du ett smakprov på de senaste årens investeringar.

Simhallen

Simhallen

Simhallen byggdes ut med multibassäng, barnbad, soldäck och gymanläggning. Utbyggnaden var nödvändig för att kunna ta emot fler motionärer, simskoleelever och föreningssimmare.
Klart.

Tulegatan

Tulegatan gjordes om för att höja trafiksäkerheten och förbättra stadsmiljön. Gatan fick en rondell, ny beläggning, pollare och trädplanteringar. En renovering och nyläggning av en rad olika ledningstyper genomfördes.
Klart.

Tulegatan

Landsvägen vid ”Bananhuset”

På Landsvägen, vid det som i folkmun kallas för Bananhuset, lades ny beläggning och en gång- och cykelbana. Planteringar i rostfärgat stål samt ett solur pryder gaturummet.
Klart.

Landsvägen vid Bananhuset

Strandtorget, Lilla Alby

Där Strandtorget ligger var det tidigare en upplagsplats. Marken har sanerats grundligt och idag erbjuder torget generöst med sittplatser mot vattnet, en brygga, planteringar, träd och ett konstverk.
Klart.

Strandtorget

Landsvägen vid kvarteret Cirkusängen

Landsvägen behövde rustas upp. Här anlades en rondell, ny gång- och cykelbana och trottoar. En ek planterades på den nya grönytan mellan bankhuset och Ekensbergsbron.
Klart.

Landsvägen vid kvarteret Cirkusängen

Lavettvägen

I samband med att Lavettvägen i Rissne bebyggdes med radhus (nominerade till Årets byggnad 2017), anlade staden nya gator, trottoarer och ett torg prytt av en björkdunge.
Klart.

Lavettvägen

Kymlingeskolan

Kymlingeskolan ligger i stadsdelen Stora Ursvik som är under uppförande. Skolan är byggd för att nå miljöklassning Guld. Den har en tillhörande aktivitetshall och pryds av offentlig konst.
Klart.

Kymlingeskolan

Stora Ursvik

Stora Ursvik är ett av Stockholms läns största bostadsprojekt och ska stå klart 2026. Området erbjuder flera offentliga konstverk. Det första delområdet står klart.

Stora Ursvik

Brotorpshallen

Brotorpshallen är en fullstor sporthall som står till föreningars och motionärers förfogande. På hallens baksida finns en klättervägg.
Klart.

Brotorpshallen

Örvallen

Örvallen har fått ny energisnål belysning och gruset har ersatts med konstgräs för att fler ska kunna använda planen.
Klart.

Örvallen

Blåklockans förskola

Blåklockans förskola i Ör byggdes för att göra plats för fler barn.  Förskolan är byggd för att nå miljöklassning Guld.
Klart.

Blåklockans förskola

Humblegatan

Trafiksäkerheten behövde höjas och stadsmiljön förbättras. Belysningen utökades, gångbanan breddades och separerades från biltrafiken. Vid busshållplatsen smalnades gatan av för att förhindra riskabla omkörningar.
Klart.

Humblegatan

Lekplats i Brotorp

För att öka trivseln i området byggdes lekplatsen som ger möjligheter till spontanlek och nya möten.
Klart.

Lekplats i Brotorp

Vargens förskola

Förskolan Vargen byggdes ut för att kunna ta emot fler barn och har klassats som ”Miljöbyggnad guld”.
Klart.

Vargens förskola

Tuvanparken

Tuvanparken rustades upp för att bli en attraktiv mötesplats. Den fick nya planteringar och gångvägar samt en boulebana.
Klart.

Tuvanparken

Ursvikskolan

Den gamla Ursvikskolan gjordes om och fick en helt ny tillbyggnad för att kunna ta emot fler elever och förskolebarn. Skolgården utökades och taket täcktes av sedumväxter (växtlighet som fångar upp regnvatten). Bullervall uppfördes mot Enköpingsvägen. Skolan är byggd för att nå miljöklassning Guld och har fått utmärkelserna Sveriges finaste tak 2015 och Årets byggnad i Sundbyberg 2017.
Klart.

Ursvikskolan

Lekplats med konst, Brotorp

Offentlig konst på liten lekplats i Brotorp.
Klart.

Lekplats med konst

Strandpromenaden

Strandpromenaden utmed Bällstaviken sträcker sig hela vägen in till Stockholm. Med gångvägar, bryggor och planteringar är det ett populärt stråk.
Klart mellan Bällstabron och Solna.

Strandpromenaden

Lilla Alby skola

Skolan renoverades och byggdes till med en huskropp för att kunna ta emot fler elever.
Skolgården rustades upp och fick bland annat en multiplan.
Klart.

Lilla Alby skola