Tvärbana - Kistagrenen i Rissne

Detaljplan för tvärbanans Kistagren genom Rissne i Sundbybergs stad, diarienummer KS-0029/2015. Staden utreder möjligheten att dra tvärbanan genom Rissne med en hållplats vid Rissne torg och utveckla området.

Förslaget

  • Spåren integreras i befintliga gatumiljöer.
  • I söder kommer spåren in i Rissne via bron över Ulvsundavägen. Därifrån går den till Kavallerivägen, Rissne torg, Artillerivägen, Rissneleden och vidare mot Ursvik.
  • Rissne torg får en hållplats.
  • Stadsrummet görs om och förbättras, bland annat med nya cykelbanor och träd.

Skede

Granskning pågick 16 december 2016–19 januari 2017 och planen antogs av kommunfullmäktige 29 januari 2018.

Bakgrund

Fullmäktige beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att starta planarbetet för tvärbanans Kistagren genom Sundbyberg. Förslaget innebär att tvärbanan dras genom Rissne.

Detaljplanen inleddes med ett planprogram som behandlar sträckan genom Rissne.

Samråd hölls den 15 december 2015– 31 januari 2016. 

Tvärbanans framtida hållplats vid Rissne torg.

Senast uppdaterad 5 februari 2018