Tallbacken 3 - nya bostäder och parkeringsgarage

Nya bostäder och parkeringsgarage på fastigheten Tallbacken 3, Sturegatan/Tallgatan i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0094/2016.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten för nybyggnation av bostäder samt parkeringsgarage i centrala Sundbyberg.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 23 februari 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Tallbacken 3 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 22 oktober 2019
Planområdet markerat i rött.

Planområdet markerat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.