Tvärbana - Kistagrenen i Ursvik

Detaljplan för skelettplan västra Ursvik.
Skelettplanen är en viktig förutsättning för att tvärbanans Kistagren ska kunna byggas.
Diarienummer KS-0638/2015.

Illustration planskede

Förslaget

Detaljplanen ska möjliggöra tvärbanans sträckning i västra Ursvik och nordligaste Rissne, genom att det görs en skelettplan. En skelettplan är en detaljplan som inriktar sig på den huvudsakliga strukturen i ett område, i detta fall gatustrukturen.

  • Två hållplatser planeras, en vid Ursviks torg på den nya huvudgatan och en i norra Ursvik vid stadsdelens norra park.
  • Spåren kommer att gå i gatumiljö i mitten av berörda gator. Detaljplanen omfattar även delar av gatunätet.
  • I Kymlinge går tvärbanans spår bredvid E18 vid sidan av en föreslagen bussgata mellan Ursvik och Kista.

Skede

Planen antogs av kommunfullmäktige 29 januari 2018. Därefter överklagades planen till kommunen.

Mark- och miljödomstolen beslutade att avslå överklagandet den 15 oktober 2018. Beslutet överklagades inom rätt tid och har därmed skickats vidare till mark- och miljööverdomstolen.

Nu avvaktas domstolens beslut om målet ska tas upp till prövning.

visionsbild över tvärbanan i norra ursvik

Bakgrund

Fullmäktige beslutade år 2005 att ge stadsbyggnads- och fastighetsnämnden i uppdrag att starta planarbetet för tvärbanans Kistagren i Sundbyberg. Förslaget innebär en ny dragning av tvärbanan genom Rissne och västra delarna av Ursvik.

Senast uppdaterad 12 november 2018