Örskolan - ny F-6 skola

Örskolan behöver en ny F-6 skola för att motsvara behovet som finns. Kungsljuset 1, diarienummer
KS-0032/2015.

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en förstudie om behovet av utbildningsplatser. Detaljplanearbetet har vilat fram till sommaren 2016. Våren 2017 kommer eventuellt ett beslut om samråd.

Skede

Nästa skede är samråd, då kan du lämna synpunkter på förslaget.

Bakgrund

I januari 2012 gav kommunfullmäktige i uppdrag till stadsbyggnads- och miljönämnden att utreda en utbyggnad av skolan i Ör till en F-6-skola. Grundskole- och gymnasienämnden har genomfört en förstudie.

I april 2015 beslutade grundskole- och gymnasienämnden att en ny förstudie skulle göras för en tre-parallellig årskurs F-6.

Senast uppdaterad 2 januari 2018

Den röda ringen markerar planområdet