Norra Rissne

Del av Sundbyberg 2:26 med flera fastigheter, Artillerivägen, Rissneleden, Kvarnvägen med flera. Tvärbanan dras genom Rissne för att stärka kopplingarna inom Rissne och mellan Rissne och Ursvik. Diarienummer KS-0525/2015.

Förslaget

  • Tvärbanan dras genom Rissne och spåren integreras i befintliga gator.
  • Stadsrummet görs om och får till exempel nya cykelbanor och trädplanteringar.
  • Spårvagnsdepå
  • Bostäder i flerbostadshus samt studentbostäder
  • Fysiska kopplingar mellan Rissne och Ursvik genom Madenområdet

Skede

Nästa skede är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund

2015 beslutade kommunfullmäktige att ge stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för norra Rissne.

Den 15 december 2015–31 januari 2016 var förslaget ute på programsamråd.

Senast uppdaterad 16 februari 2017