Miloområdet i Ursvik

Detta detaljplanearbete är vilande sedan år 2009. Planprogram för Miloområdet, Milstensvägen, fastigheten Sundbyberg 2:74 och Sundbyberg 2:44. Staden vill utveckla Miloområdet till ett rekreations- och friluftsområde.
Diarienummer KS-0070/2015.

Förslaget

  • Området ska främst användas till rekreation och friluftsliv.
  • Området ska vara attraktivt för olika åldrar och erbjuda något både för etablerade föreningar och spontanidrottare.
  • I området ska det bland annat finnas djur- och naturskola, lekplats, fotbollsplan, motionsgård, kolonilotter, samt en drift- och servicedepå för stadens tekniska enhet.

Skede

Detaljplanearbetet vilar för närvarande. Det är oklart när arbetet kommer att återupptas.

Bakgrund

2007 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att starta ett detaljplanearbete för Miloområdet.

2009 pågick programsamråd. Efter att man upptäckt föroreningar i marken efter försvarets tidigare verksamhet i området, är nu planarbetet vilande.  

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.
Illustrationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.

Senast uppdaterad 5 februari 2019
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet