Miloområdet i Ursvik

Detta detaljplanearbete är vilande sedan år 2009. Planprogram för Miloområdet, Milstensvägen, fastigheten Sundbyberg 2:74 och Sundbyberg 2:44. Staden vill utveckla Miloområdet till ett rekreations- och friluftsområde.
Diarienummer KS-0070/2015.

Förslaget

  • Området ska främst användas till rekreation och friluftsliv.
  • Området ska vara attraktivt för olika åldrar och erbjuda något både för etablerade föreningar och spontanidrottare.
  • I området ska det bland annat finnas djur- och naturskola, lekplats, fotbollsplan, motionsgård, kolonilotter, samt en drift- och servicedepå för stadens tekniska enhet.

Skede

Detaljplanearbetet vilar för närvarande. Det är oklart när arbetet kommer att återupptas.

Bakgrund

2007 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att starta ett detaljplanearbete för Miloområdet.

2009 pågick programsamråd. Efter att man upptäckt föroreningar i marken efter försvarets tidigare verksamhet i området, är nu planarbetet vilande.  

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.

Illustrationsplan. Klicka på bilden för att se hela planen.

Senast uppdaterad 2 november 2021
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet