Humblegatan 33 - tillbyggnad av bostäder

Tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten Apoteket 13, Humblegatan 33 i Lilla Alby.
Diarienummer KS-0383/2017.

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjligheten att genom påbyggnation tillföra ca 10 nya bostäder till fastigheten Apoteket 13.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 11 september 2017 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Apoteket 13 i stadsdelen Lilla Alby.

Senast uppdaterad 14 februari 2020
Planområdet inringat i rött

Planområdet inringat i rött. Klicka på bilden för att göra den större.