Landsvägen 33 – lokaler för handel

Detaljplanen för fastigheten Berghällen 10 i Lilla Alby ändras så att handelsverksamhet långsiktigt kan tillåtas i fastighetens två lokaler.
Diarienummer KS-0061/2015.

Förslaget

  • Planbestämmelserna för fastigheten ändras så att centrumändamål tillåts i de två lokaler som finns i byggnaden. Centrumändamål innebär exempelvis restaurang, butik, kontor och föreningslokal.
  • Planförslaget innebär ingen ny bebyggelse och inte heller några förändringar av den befintliga bebyggelsen.

Skede

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om antagande. Datum för detta är inte fastställt.

Bakgrund

Den 13 juni 2014 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, genom delegationsbeslut från kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbete med en ny detaljplan för Berghällen 10.

25 mars–24 april 2015 hölls samråd. Efter detta gjordes framförallt redaktionella revideringar.

Huset med lokaler i bottenvåningen på Landsvägen 33.

Huset med lokaler i bottenvåningen på Landsvägen 33.

Senast uppdaterad 16 november 2018
Den röda ringen markerar planområdet.

Den röda ringen markerar planområdet.