Fröfjärden, Gesällvägen 33–35, Hallonbergen

Inbyggnad av lastkaj till befintlig industrifastighet i kvarteret.
Diarienummer KS-0442/2016

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för att kunna bygga till ett väderskydd av befintlig lastkaj som idag är öppen. Den kompletterande byggnadsvolymen behandlas i liknande material och med samma höjd som befintlig laboratoriebyggnad. Befintlig verksamhet och den som tillkommer när lastkajen byggs in, ska ta hänsyn till områdets karaktär och omgivningspåverkan när området får fler bostäder.

Skede

Mellan 20 februari och 16 mars 2018 pågår granskning om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska senast 16 mars 2018 ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg
eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.
Ange diarienummer KS-0442/2016 på skrivelsen.

Bakgrund

Ett positivt planbesked i kommunstyrelsen 7 november 2016 § 302 gav stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbete på fastigheten Fröfjärden 3.

Orienteringskarta. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 19 februari 2018