Enköpingsvägen och Madenvägen – tågdepå för tunnelbanan

Detaljplan för utökad tågdepå inom del av fastigheten
Sundbyberg 2:25 och 2:26, vid Madenvägen. Diarienummer KS-0035/2015.

Fastigheten Sundbyberg 2:26 (del av Madenvägens vägområde) ägs av Sundbybergs stad, och fastigheten Sundbyberg 2:25 ägs av Storstockholms lokaltrafik. SL använder idag området som vagnhallsområde för tunnelbanan.

Förslaget

  • Staden vill göra plats för en ny tvätt- och klottersaneringshall samt ett förbifartsspår för tunnelbanan genom att utöka Rissnedepån.
  • Fastigheten Sundbyberg 2:25 utökas med cirka 6 meter mark, eller 4 000 kvadratmeter, som idag tillhör 2:26. Idag är denna mark allmän platsmark.
  • Den nya tvätt- och klottersaneringshallen blir cirka 1 500 kvadratmeter stor och 10 meter hög.

Skede

Nästa skede är antagande: förslaget väntar på att antas av kommunfullmäktige.

Bilden visar planområdet. Klicka för förstoring.

Bilden visar planområdet. Klicka för förstoring.

Bakgrund

2009 gav kommunfullmäktige stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att starta ett planarbete för del av Sundbyberg 2:25 och 2:26.

Sommaren 2012 var förslaget ute på granskning.

Senast uppdaterad 16 januari 2018
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet