Brotorp, Fornbyvägen - parkmark till kvartersmark

Ändring av detaljplan för överförande av parkmark, från del av fastigheten Sadeln 1, till kvartersmark tillhörande fastigheten Betslet 10, Fornbyvägen 20 i Brotorp.
Diarienummer KS-0765/2020.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en marköverföring från parkmark till kvartersmark som möjliggör justering av fastighetsgräns.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 22 mars 2021 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för del av fastigheten Sadeln 1, parkmark till fastigheten Betslet 10, kvartersmark, Fornbyvägen 20 i Brotorp.

Senast uppdaterad 20 januari 2022

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.