Järnvägsgatan – utveckling av kvarteret Orgeln

Detaljplanen vann laga kraft och började gälla den 2 juni 2016.

Förslaget innebär:

  • att det befintliga kvarteret byggs på med två till fyra våningar
  • att ge byggnaden en kvalitativt hög gestaltning
Planområde

Planområde

Klicka på bilden för förstoring

Vy från Järnvägsgatan, klicka på bilden för förstoring.

Vy från Järnvägsgatan, klicka på bilden för förstoring.

Vy från Sturegatan, klicka på bilden för förstoring.

Bakgrund

Den 28 mars 2011 fick dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Orgeln 7.

Senast uppdaterad 15 december 2017