Ansökningsformulär för att bygga Sundbyberg i Minecraft

Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Du måste vara över 13 år och ha en koppling till Sundbyberg.

Ansökningarna behandlas löpande. Vi antar 20 personer i första urvalet. Du kontaktas via e-post både om du har blivit antagen eller inte.

Tillgång till Minecraft * (obligatorisk)
Tillgång till Minecraft


Vi behöver veta det här, eftersom Sundbybergs stad inte tillhandahåller Minecraft Java Edition.
Hur vill du bygga i Sundbybergs stads Minecraftvärld?
Hur vill du bygga i Sundbybergs stads Minecraftvärld?


Det här behöver vi få reda på, så att vi vet vilka behörigheter som ska sättas.
Vilken koppling har du till Sundbyberg? * (obligatorisk)
Vilken koppling har du till Sundbyberg?


Minecraftprojektet riktar sig till boende i Sundbyberg.

Sundbybergs stad samlar in dina personuppgifter för att kunna behandla din ansökan om att få vara med och bygga Sundbyberg genom spelverktyget Minecraft. Sundbybergs stad sparar dina uppgifter i 12 månader. Därefter överlämnas dem till stadsarkivet för slutarkivering. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återtagande innebär att staden raderar alla insamlade uppgifter om dig. Läs mer på http://www.sundbyberg.se/dataskydd.
Samtycke * (obligatorisk)
Samtycke

Sundbybergs stad bekostar inte abonnemang, dator och liknande, och betalar inte heller ut ersättningar av något slag.
Senast uppdaterad 1 mars 2019