Bild årets byggnad

Årets byggnad i Sundbyberg 2019

Sundbyberg är en av de kommuner som bygger mest. 2017 instiftade staden priset Årets byggnad som ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Vinnaren 2019 - bidrag nummer 4, Sadelmakaren 2-7 - presenterades på vårmarknaden i centrala Sundbyberg den 23 maj.

Tävlingen

Fem bidrag var nominerade till tävlingen: både enskilda byggnader och större projekt bestående av flera byggnader - alla färdigställda under 2018. Du hittar tävlingsbidragen här nedanför.

Vinnaren, Sadelmakaren 2-7, presenterades på scenen under vårmarknaden den 23 maj 2019. Arkitekt Andersson & Arfwedsson med byggaktören SMÅA tilldelades diplom samt en vacker mässingsplakett att fästa på fasaden. Totalt kom det in 698 röster och Sadelmakaren fick ungeför en tredjedel av rösterna.

Här kan du se var byggnaderna som var med i tävlingen liggerPDF. Du hittar dem i Stora Ursvik, Rissne och centrala Sundbyberg.

För muspekaren över bilden för att se en förstoring. Samtliga bilder är tagna av Susanne Kronholm.


De nominerade byggnaderna 2019

Bidrag 1 Laboratoriet 2

# 1 Laboratoriet 2, Gamla Enköpingsvägen 124 
Arkitekt: Origo arkitekter AB. Byggaktör: Sundbybergs stad.
Arkitektens beskrivning:
Fasaden av glas och träpanel släpper in ljus och värme i förskolans rymliga utrymmen samtidigt som det smälter in i omgivningens natur. De rymliga och vackra lokalerna inspirerar till skapande, lärande och god arbetsmiljö för både barn och personal.

Se detaljbild

Bidrag 2, Sekretessen och Uppfinnaren

# 2 Sekretessen 1-5 och Uppfinnaren 1-7, Forskargränd 7-19
Arkitekt: Arkitektbruket AB. Byggaktör: Serafim fastigheter.
Arkitektens beskrivning:
Husen karaktäriseras av en enkel och tidlös design som bryter av mot homogena och anonyma bostadsområden. En varaktighet som står sig över tiden, där träfasader ger hus som åldras med skönhet. En direkt närhet till naturen och en oregelbundenhet mellan husen präglar utemiljön.

Se detaljbild

Bidrag 3, Assistenten


# 3 Assistenten 6, Brännarvägen 3-17
Arkitekt: Hans-Göran Skogsjö. Byggaktör: CA Projektering.
Arkitektens beskrivning:
Byggnaden präglas av enkelhet i skala, volym, form och färgsättning. Samtidigt som huset har sin egen arkitektur och delvis avviker från övriga hus i Ursvik, är det väl anpassat till stadsdelens bebyggelse. Fasader av mörkgrå puts och lärkträ samt sedumtak ger huset karaktär.

Se detaljbild

Bidrag 4 Sadelmakaren


# 4 Sadelmakaren 2-7, Ryttmästarvägen 63
Arkitekt: Andersson Arfwedson arkitekter AB. Byggaktör: SMÅA.
Arkitektens beskrivning:
Stadsbyggnadsidén har varit att skapa två nya kvarter mellan Rissneleden. De friliggande enbostadshusen ligger vid den ena, Ryttmästarvägen, som går längs idrottsplatsen vid Grönkullaskolan. Mot denna och gatan vänder husen en sluten fasad, för att istället öppna sig mot en uteplats i sydväst.

Se detaljbild

Bidrag 5 Vaxduken


# 5  Vaxduken 1, Tulegatan 23

Arkitekt: TEA, Thomas Eriksson Arkitekter. Byggaktör: Näckström fastigheter.
Arkitektens beskrivning:
Ett urbant vård- och omsorgsboende vid Tulegatan med självklar koppling mellan byggnaden och staden. Entrevåningen öppnar sig utåt med entréer i två nivåer och en uppglasad gemensam samlingssal. Lägenheterna vänder sig utåt med utblick mot grönskande omgivningar och mot den gemensamma takterrassen med träd och planteringar.

Se detaljbild


Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda utsåg de nominerade bland de byggnader som hade färdigställts och där inflyttning var påbörjad under 2018. Juryn tittade både på arkitekturen och på hur väl byggnaderna passar in i den omgivande miljön.

Juryn i alfabetisk ordning:

  • Angelica Vernersson, tf gruppchef bygglov
  • Anna Lindgren, tf planchef
  • Beatrice Kindembe (S), ordf. byggnads- och tillståndsnämnden
  • Erika Fagerberg, planarkitekt
  • Fredrik Holmberg, kommunikationsstrateg
  • Per Dunberg, chef projektenheten
  • Regina Kevius, stadsbyggnadschef
  • Stefan Bergström (C), ordf. stadsmiljö- och tekniska nämnden