Årets byggnad 2018

Sundbyberg är en av de kommuner som bygger mest. Förra året instiftade staden priset Årets byggnad som ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Sundbybergarna har nu röstat fram sin favorit för 2018 – årets byggnad blev Svenska kyrkans förvaltningsbyggnad på Kyrkogårdsvägen 2!

Fem bidrag var nominerade till tävlingen: både enskilda byggnader och större projekt bestående av flera byggnader. Alla färdigställdes under 2017.

Vinnaren presenterades på scenen under vårmarknaden den 31 maj och tilldelades diplom samt en vacker mässingsplakett att fästa på fasaden. Det är arkitektbyrån Wingårdhs som tillsammans med Svenska kyrkan ligger bakom den grönskimrande byggnaden med glasfasad.

Kyrkogårdspaviljongen


De nominerade byggnaderna 2018

Bidrag 1 Ursvikskolan

# 1 Assistenten 1, Gamla Enköpingsvägen 152-154 
Arkitekt: KOD arkitekter. Byggaktör: HSB.
Arkitektens beskrivning:
Assistenten är ett flerbostadshus där smart planering, detaljomsorg och soliga mötesplatser ger goda förutsättningar för ett praktiskt och behagligt vardagsliv. Entrébalkongerna i söderläge fungerar som en gemensam veranda, en aktiv sida mot gatan som främjar liv och rörelse i närmiljön.

Se detaljbildöppnas i nytt fönster

Bidrag 2, kvarteret Bostället

# 2 Betslet och Grimman, Fornbyvägen 20-53
Arkitekt: Södergruppen arkitekter. Byggaktör: Besqab.
Arkitektens beskrivning:
Fornbyvägens nya miljö bygger på trädgårdsstadens principer. Grimman och Betslet avslutar vägen mot skogen och tecknar en ny liten plats med rader av trappande gavlar. Ambitionen är att forma ett bostadsområde som betecknas av omsorg och variation, men som ändå är baserat på en gemensam, sammanhållen gestaltning.

Se detaljbildöppnas i nytt fönster

Bidrag 3, Grönkulla trädgårdsstad


# 3 Elverket 9, Hamngatan 11-13
Arkitekt: Origo Arkitekter. Byggaktör: HSB.
Arkitektens beskrivning:
I sluttningen ner mot Bällstavikens strandpark står bostadshusen med sina karaktäristiska träfasader och branta tak. Vår ambition: att skapa ett naturnära boende rikt på variation som smälter in i området, vars öppna gårdar gör den nyanlagda strandpromenaden tillgänglig för alla.

Se detaljbildöppnas i nytt fönster

Bidrag 5 Förrådet


# 4 Sundbyberg 2:24, Kyrkogårdsvägen 2
Arkitekt: Wingårdhs. Byggaktör: Svenska kyrkan.
Arkitektens beskrivning:
Det smaragdgröna glaset reflekterar sin omgivning och låter huset smälta samman med trädgården. En enkel men precis träkonstruktion skapar känslan av något varmt och naturnära. Lågmäld och omhändertagande välkomnar den de som söker hjälp och råd i sin sorg.

Se detaljbildöppnas i nytt fönster

Bidrag 4 Sprängaren 5


# 5  Sprängaren 6: Vintergatan/Mariagatan

Arkitekt: DinellJohansson. Byggaktör: Tobin Properties.
Arkitektens beskrivning:
Sprängaren 6 har gestaltats utifrån sin placering mellan det små- och det storskaliga Sundbyberg. Fasaden har vertikalt delats upp i fyra delar för att samspela med omgivningens olika skalor. Gatuplanets arkader ger förutsättningar för och gestaltar en urban och levande bottenvåning mot Ekensbergsvägen.

Se detaljbildöppnas i nytt fönster

 

Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda utsåg de nominerade bland de byggnader som hade färdigställts och där inflyttning var påbörjad under 2017. Juryn tittade både på arkitekturen och på hur väl byggnaderna passar in i den omgivande miljön.

Juryn i alfabetisk ordning:

  • Erika Fagerberg, planarkitekt
  • Fredrik Holmberg, kommunikationsstrateg
  • Inger Gran (L), ordf. byggnads- och tillståndsnämnden
  • Isabel Bonilla, bygglovsarkitekt
  • John Reinbrand, planchef
  • Per Dunberg, chef miljö- och bygglovsenheten
  • Regina Kevius, stadsbyggnadschef
  • Stefan Bergström (C), ordf. exploaterings- och hållbarhetsutskottet samt stadsmiljö- och tekniska nämnden