Plogad väg vid bostadshus

Ansvar vid snöröjning

Sundbybergs stad sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser. Med din hjälp skapar vi en framkomlig och problemfri vinter.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Vid ett snöfall ansvarar Sundbybergs stad för att snöröja gator och trottoarer. Du som fastighetsägare har ansvar för snö och is som kommer från din fastighet, till exempel om det rasar snö och is från taket ner på trottoaren eller gatan. Om förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Du får inte skyffla ut snö på kommunens mark. Snö som faller på tomten ska förvaras på tomten. Du ska även snöröja och sanda din egen uppfart om det är så att andra personer än du själv går på den.

Kan ni hjälpa mig att ta bort snövallen utanför min bostad?

Snövallar som bildas när vi plogar vägarna ska du som fastighetsägare själv skotta luckor i, för att man ska kunna ta sig till och från ditt hus. Det gäller till exempel sophämtningen som behöver komma fram till ditt hus och tömma dina sopor.

Snöhögar och snövallar vid busshållplatser och övergångsställen tar vi bort så snart vi kan efter snöröjningen. Det gäller även platser där snön ligger illa så att den är en fara för trafiken, eller när snön gör det svårt att ta sig fram.

Så här underlättar du för snöröjarna

  • Respektera parkeringsbestämmelserna
  • Skotta inte ut snö på gångbanor och körbanor
  • Lämna företräde för arbetsfordon under snöröjningsarbetet
Senast uppdaterad 15 juni 2020