Fairtrade

Sundbyberg är en Fairtrade city, en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Staden arbetar aktivt för att påverka företag att öka andelen etiska produkter, och arbetar också för att öka andelen Fairtrade-märkta livsmedel i den egna organisationen.

Till exempel är 90 procent av allt te och kaffe inom de kommunala verksamheterna Fairtrade-märkt.

Genom att välja Fairtrade bidrar man till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
  • Barnarbete och diskriminering motverkas
  • Demokratin och organisationsrätten främjas
  • Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Diplomering

Sundbyberg diplomerades till Fairtrade city första gången i mars 2013, som 55:e kommun i Sverige. Senaste omdiplomeringen gjordes under våren 2018.

Staden arbetar aktivt med att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

Diplomeringens kriterier

  • Kommunens ansvar Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen.
  • En styrgrupp för arbetet En styrgrupp som driver på arbetet ska tillsättas. Styrgruppen bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän.
  • Utbud i butik, restaurang och café Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
  • Företag och organisationers konsumtion Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter.
  • Ett lokalt informationsarbete Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. För att behålla statusen som Fairtrade City ska andelen etiska produkter samt medborgarnas medvetenhet om etisk konsumtion öka varje år.

Styrgrupp

Som Fairtrade city har Sundbyberg en styrgrupp vars uppgift är att sprida information om och öka intresset för etisk handel. Styrgruppen består av Jesper Wiklund, sammankallande (V), Sharif Pakzad, Samantha Raki Begum och Sanna Sellgren Yazdi från Sundbybergs stad, Elsa Moraeus, Svenska kyrkan Sundbyberg, Therese Lindvall, ambassadör för Fairtrade, Birgitta Stockhaus, T&B Konsult, Hanna Dorve, ABF Norra Stor-Stockholm, Johan Bäck, Lärarförbundet, Benny Nascimento (MP), Maria Bohman (KD).

Senast uppdaterad 14 juni 2018