Fairtrade

Sundbyberg är en Fairtrade city, en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Staden arbetar aktivt för att påverka företag att öka andelen etiska produkter, och arbetar också för att öka andelen Fairtrade-märkta livsmedel i den egna organisationen.

Till exempel är 90 procent av allt kaffe och 46 procent av allt te som konsumeras i stadshuset Fairtrade-märkt.

Genom att välja Fairtrade-produkter bidrar vi till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Diplomering

Sundbyberg diplomerades till Fairtrade city första gången i mars 2013, som 55:e kommun i Sverige. Senaste omdiplomeringen gjordes i april 2021.
Staden arbetar aktivt med att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

Diplomeringens kriterier

• Kommunen ska kunna erbjuda Fairtrade-märkta produkter eller motsvarande inom kommunens avtal och anta en målsättning och handlingsplan för den offentliga etiska konsumtionen.
• En styrgrupp bör spegla en samhällelig mångfald med representanter från till exempel ideell sektor, företag, politiker och kommunala tjänstemän.
• Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens caféer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrade-märkta produkter.
• Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrade-märkta produkter.
• Styrgruppen arbetar aktivt för att sprida information kring etisk konsumtion. För att behålla statusen som Fairtrade City ska andelen etiska produkter samt invånarnas medvetenhet om etisk konsumtion öka varje år.

Senast uppdaterad 5 maj 2021