Tak med solceller.

Solceller

På den här sidan har vi samlat information om hur du går tillväga inför ett beslut om att skaffa solceller – vad som är viktigt att tänka på och vart du kan vända dig för rådgivning.

Genom att installera solceller kan du få lägre elkostnad och du hjälper till att bygga ut förnyelsebara energikällor. Stockholmsregionens höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi.

Förutsättningarna att skaffa solceller är mycket gynnsamma nu:

  • Du kan söka ett statligt investeringsstöd när du anlägger ett nätanslutet solcellssystem. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.
  • Utbudet av leverantörer och olika lösningar har vuxit på marknaden.
  • I Sundbyberg är bygglov för solceller kostnadsfritt.

Installera solceller – så här gör du

Inför ett beslut om att installera solceller är det några saker som du behöver tänka på, framförallt:

  • Är mitt tak lämpligt för solceller?
  • Hur stor solcellsanläggning behöver jag?
  • Vilka bidrag finns att söka?
  • Behöver jag söka bygglov?
  • Vilken leverantör ska välja?

Under rubrikerna nedan finns tips på hur du kan gå tillväga.

Resurser för dig som funderar på att skaffa solceller

Energi- och klimatrådgivningen

Kontakta gärna Energi- och klimatrådgivningen om du planerar att installera solceller. De hjälper dig att besvara frågor och utvärdera offerter från leverantörer. Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från Stockholmsregionens kommuner.

Telefon: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivning.se
Webb: energiradgivningen.se Länk till annan webbplats.

Tänk också på att din leverantör av solceller ofta kan hjälpa till med en stor del av processen om den känns krånglig.

Solelportalen

På Solelportalen har Energimyndigheten även samlat all information du behöver, i steg för steg, inför ett beslut om att installera solceller. Exempelvis vilka stöd och intäkter du kan få och hur stor anläggning som passar dig.

Läs mer på Solelportalen Länk till annan webbplats.

Att tänka på innan du investerar i solceller

Är mitt tak lämpligt för installation av solceller?

För att det ska vara lönsamt att installera solceller behöver solinstrålningen på ditt tak vara tillräcklig.

Med hjälp av solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak samt få beräkningar över potentiell solel och solvärme per år. Du behöver även undersöka om ditt tak skuggas av träd eller andra byggnader i närheten.

Gå till solkartan för Stockholms län Länk till annan webbplats.

Om takets konstruktion och bärighet lämpar sig för solceller får du hjälp av leverantören att undersöka. Tänk även på att din solcellsanläggning ska sitta på taket en lång tid och att det därför är viktigt att överväga behovet av en framtida takrenovering.

Hur stor solcellsanläggning behöver jag?

Val av storlek på anläggningen beror på ditt behov av hushållsel samt hur stor tillgänglig takyta ditt hus har. Leverantören hjälper dig att beräkna vilken storlek som passar ditt behov. Men en tumregel är att 1 kilowatt solel kräver 7 kvadratmeter i takyta. 1 kilowatt solel kostar, utan bidrag, 15 000 – 20 000 kronor och ger 800 – 1 000 kilowattimmar per år.

Läs mer om anläggningsstorlekar på Solelportalen Länk till annan webbplats.

Vilka bidrag finns att söka?

Det finns olika bidrag att söka för installation av solceller. Vilket som passar dig bäst beror på dina förutsättningar och behov. På Solelportalen kan du läsa om vilka bidrag som finns att söka samt hur du går tillväga. dig.

Läs mer om stöd och bidrag på Solelportalen Länk till annan webbplats.

Behöver jag söka bygglov?

Bygglov för solceller är kostnadsfritt i Sundbyberg. I vissa fall krävs inget bygglov eller anmälan. Kontakta bygglovsenheten om du planerar att montera solceller. E-postadress: btn@sundbyberg.se

Bygglovsenheten i Sundbybergs stad

Vilken leverantör ska jag välja?

Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig med innehållet i ett förfrågningsunderlag till leverantörer samt utvärdera de offerter som du har fått.

Innan du går ut med en förfrågan kan det vara bra att ha funderat på vilken typ av anläggning du är intresserad av.

Beställ och jämför minst tre offerter. Kontrollera att de har F-skattesedel och fråga gärna om referenser.

På solelportalen finns en lista över vad du bör tänka på innan du begär in offerter och väljer leverantör.

Läs mer om inköp och val av leverantör på Solelportalen Länk till annan webbplats.

Hos branschorganisationen Svensk solenergi finns förslag på leverantörer och installatörer.

Leverantörer som är medlemmar i Svensk solenergi Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 april 2022