Tak med solceller.

Solceller

Funderar du över hur mycket solenergi ditt tak kan ge? Ta reda på det med hjälp av vår solkarta och läs mer om hur du installerar solceller.

Stockholmsregionens höga solinstrålning kan jämföras med städer i centrala Europa. Därför lönar det sig att satsa på solenergi! Sundbybergs stad arbetar för en ökad användning av förnybar och egenproducerad energi som är klimat- och miljöanpassad.

Solkartan

Solkartan är en satsning inom Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionens kommuner och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. Genom att använda solkartan kan du se hur mycket solen strålar på ditt tak för att bedöma om du ska installera solceller eller solfångare.

Färgskalan visar infallande solenergi i kWh/m2 och år. Hög solinstrålning visas med röd färg och ger då bättre förutsättningar för solenergi än tak med lägre instrålning som visas med blå färg. För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meteorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmare.

Gå till solkartan för Stockholms län.länk till annan webbplats

Så här använder du solkartan

  1. Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun.
  2. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.
  3. Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Hur installerar jag solceller på mitt tak?

Energi- och klimatrådgivningen ger dig tips och råd på vägen mot en egen solcellsanläggning. Här finns en steg för steg-guide om hur du installerar solceller.PDF

Under Relaterat innehåll på den här sidan hittar du även information om solfångare, solvärme och tips från dem som installerat solceller.

Kontakta gärna Energi- och klimatrådgivningen om du har frågor. Tänk också på att solcellsinstallatörer ofta kan hjälpa till med en stor del av processen om den känns krånglig.

Solelportalen

Energimyndigheten har samlat all information du behöver inför ett beslut om att installera solceller. Läs mer på Solelportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om bygglov för solcellsanläggningen

I Sundbybergs stad ska du ansöka om bygglov för solcellsanläggningen. Här hittar du blankett för att ansöka om bygglov.

Senast uppdaterad 3 september 2018