Glödlampa

Energi

Energianvändning hemma, på väg till eller på jobbet orsakar växthusgaser som påverkar miljön och klimatet. En inbesparad kWh – kilowattimme – är gratis och medför ingen miljöpåverkan.

Genom energismarta val i vardagen kan du bidra till minskade utsläpp och mindre klimatpåverkan. Hur klimatet påverkas bestäms av hur mycket energi som används och vilket energislag som används.

I Sundbyberg är cirka 90 procent av alla bostäder och kontor anslutna till Norrenergis fjärrvärmenät. Fjärrvärme har låg klimatpåverkan och hos Norrenergi är all fjärrvärme märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Norrenergi ägs av Sundbybergs stad och Solna stad.

Energi- och klimatrådgivning

Sundbyberg erbjuder hushåll, föreningar, fastighetsägare och företagare kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning via webbplatsen energirådgivningen.se Länk till annan webbplats.. Där får du råd om hur du kan minska din energianvändning och hitta tekniska lösningar för detta.

Energifixarna ger råd via film

En filmserie i fem delar som ger stöd, hjälp och information har tagits fram av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Filmernas fokus är på byggnaden och hur boende, villaägare och bostadsrättsföreningar kan minska sin energianvändning. Även information om att spara energi genom att isolera, ventilera och värma upp ges.
De vanligaste frågorna som brukar diskuteras vid ett rådgivningsbesök besvaras i filmerna av energifixarna.

Introduktion av Energifixarna Länk till annan webbplats.

Forskarna är överens

Det är människans utsläpp av framför allt koldioxid som påverkar klimatet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra lite. Energins påverkan på miljön bestäms av hur mycket energi som används och vilket energislag vi väljer.

Senast uppdaterad 12 april 2022