Mus

Skadedjur och vilda djur

Det är antalet djur och på vilken plats de påträffas som avgör om de ska betraktas som skadedjur eller inte. Skadedjur kan vålla obehag, sprida smitta eller orsaka ekonomiska skador.

Skadedjur kan vara mjölbaggar, silverfiskar, pälsängrar, råttor och möss. Även getingar och duvor kan vålla olägenheter och betraktas då som skadedjur. Även vilda djur kan ibland upplevas som en typ av skadedjur när de äter av trädgårdar och kan orsaka trafikolyckor.

Fastighetsägarens ansvar

Enligt miljöbalken ansvarar fastighetsägare för att åtgärda besvär som skadedjur orsakat. Fastighetsägaren ska också förebygga skadedjursproblem.

När skadedjur upptäcks

Om du bor i hyresrätt och upptäcker skadedjur i eller utanför bostaden ska du kontakta din fastighetsägare.

Om du äger din bostad, kontakta en saneringsfirma. Om du äger din bostad, men skadedjuren kommer utifrån, till exempel från bostadsrättsföreningens rabatter, kontakta bostadsrättsföreningens styrelse.

Om fastighetsägaren inte vidtar några åtgärder kan du vända dig till Sundbybergs stad. Efter en bedömning kan staden komma att ställa krav på att fastighetsägaren ska vidta åtgärder.

Om du fått problem med rådjur kan du kontakta dina grannar och göra en gemensam felanmälan. Staden gör då en inspektion av antalet rådjur på platsen och ser över antalet trafikolyckor orsakade av rådjur. Det är dock mycket sällan som staden agerar för att hålla stammen nere.

Förebygg problem med skadedjur och vilda djur

  • Ta hand om dina hushållssopor, lägg dem inte i de allmänna skräpkorgarna
  • Mata inte fåglar
  • Ta hand om all fallfrukt i din trädgård
  • Släng rester efter picknick i skräpkorgarna
  • Anmäl om du upptäcker råttor i din närmiljö
  • Plantera vissa typer av växter i trädgården som djuren inte gillar, det finns även preparat att placera ut
Senast uppdaterad 9 december 2020