Radon

Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Radon märks inte, men ökar risken att drabbas av lungcancer. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning. Du kan också söka bidrag för radonsanering i småhus.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det finns nästan överallt i jordskorpan, om än oftast i låg halt.

Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Radon finns både i mark, vatten och i luften. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

  • Marken under och runt huset
  • Byggnadsmaterialet
  • Vattnet som används i hushållet

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. 

När bör du mäta radonhalten?

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober–30 april, under en period av minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari. Mätningen ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Det innebär kortfattat att alla våningsplan med boendeutrymmen ska mätas samt att mätningen endast ska utföras i boendeutrymmen (ej kök och badrum). För flerbostadshus ska även minst 20 procent av det totala antalet lägenheter mätas och alla lägenheter med markkontakt bör mätas. Den vanligaste metoden är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

Långtidsmätning

Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta och utförs minst i två månader under eldningssäsong. Om du vill kunna nyttja radonbidrag för åtgärder om dina halter är förhöjda krävs en långtidsmätning.

Korttidsmätning

En korttidsmätning av radon tar normalt 10 dagar att genomföra och kan göras året runt. Denna typ av mätning är inte lika noggrann som en långtidsmätning men ger en indikation på vilken radonhalt du har i din bostad.

Beställ radonmätning

Du kan beställa radondosor genom kommunen och får då ett rabatterat pris. Om du beställer dosor via nedanstående länkar får kommunen en kopia av din radonmätning och resultatet av mätningen blir en offentlig handling.

Gör din beställning här (välj någon av leverantörerna och klicka på företagsnamnet för att komma till deras webbsida):

Mätningen ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrum. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Vid frågor som rör beställningen av radonmätning kontakta det företag du valt att anlita. Om du behöver hjälp att beställa radondosor via internet kan du kontakta miljöenheten via telefon 08-706 66 00, via växeln eller via e-post mhs@sundbyberg.se.

Efter avslutad mätning skickar du tillbaka dosorna till de företag som du har anlitat. Ett resultat av radonmätningen skickas sedan till dig personligen samt en kopia till kommunen.

Det finns även fler företag på marknaden där du kan beställa en radonmätning. Följande bolag har ackrediterade laboratorium för mätning av radon:

Radonbidrag

Du kan söka bidrag för radonsanering i småhus. Mer information om bidraget hittar du på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Referensvärde och sanering

Referensvärdet säger att halterna radongas inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon.

Redovisning av radonmätning till miljöenheten

Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. För att det ska bli så enkelt som möjligt får du gärna fylla i blanketten "Rapportera radonnivåer" som du hittar under Relaterat innehåll.

Du som ska köpa en bostad är ofta intresserad av om en radonmätning har gjorts i den aktuella bostaden och vad resultatet i så fall blev. Kontakta miljöenheten, så kan de förhoppningsvis ta fram de uppgifter du vill ha. Alla fastigheter i Sundbyberg är inte med i registret, men för många har de radonmätningsresultat på.

Senast uppdaterad 25 oktober 2021