Radon

Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Radon märks inte, men ökar risken att drabbas av lungcancer. Här får du reda på var radonet kommer ifrån och hur du beställer radonmätning. Du kan också söka bidrag för radonsanering i småhus.

Vad är radon?

Radon är en osynlig och luktfri ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Det finns nästan överallt i jordskorpan, om än oftast i låg halt.

Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3).

Radon finns både i mark, vatten och i luften. I bostäder kan radon komma från tre olika källor:

 • Marken under och runt huset
 • Byggnadsmaterialet
 • Vattnet som används i hushållet

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. 

När bör du mäta radonhalten?

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober–30 april, under en period av minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari. Mätningen ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Det innebär kortfattat att alla våningsplan med boendeutrymmen ska mätas samt att mätningen endast ska utföras i boendeutrymmen (ej kök och badrum). För flerbostadshus ska även minst 20 procent av det totala antalet lägenheter mätas och alla lägenheter med markkontakt bör mätas. Den vanligaste metoden är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor.

Särskilt viktigt att mäta är det:

 • inför försäljning av bostaden
 • vid husköp
 • vid ny-, om- och tillbyggnad
 • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
 • vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
 • om du får ditt dricksvatten från en egen bergborrad brunn (det kommunala vattnet är kontrollerat)

Beställ radonmätning

Vi har upphandlat Eurofins Radon Testing Sweden AB för beställning av mätning av radon. Du kan beställa radondosor genom kommunen och får då ett rabatterat pris.

När beställningen är gjord, skickas ett mätpaket hem till dig (efter cirka 2–3 veckor) med mätdosor som ska placeras ut enligt medföljande instruktioner. Mätdosorna levereras i paket om två eller tre dosor.

 • 300 kronor inklusive moms per mätpaket med 2 dosor
 • 400 kronor inklusive moms per mätpaket med 3 dosor

Mätningen ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrummet. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Vid frågor som rör beställningen av radonmätning kontakta Eurofins via e-post info.radon@eurofins.se eller telefon 010-490 84 80. Om du behöver hjälp att beställa radondosor via internet kan du kontakta miljöenheten eller förvaltningens administration via växeln 08-706 80 00 eller via e-post btn@sundbyberg.se.

Efter avslutad långtidsmätning skickar du tillbaka dosorna till Eurofins för analys. Ett resultat av radonmätningen skickas till dig med posten. Kommunen får en kopia på resultatet av mätningen och den blir då en offentlig handling.

Gör din beställning här.länk till annan webbplats

Det finns även fler företag på marknaden där du kan beställa en radonmätning. Följande bolag har ackrediterade laboratorium för mätning av radon:

Radonbidrag

Du kan söka bidrag för radonsanering i småhus. Mer information om bidraget hittar du på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Referensvärde och sanering

Referensvärdet säger att halterna radongas inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler som allmänheten har tillträde till. Radon kan på lång sikt orsaka lungcancer och det är viktigt att fastigheter med höga radonhalter åtgärdas för att minska riskerna. Bor du i en bostadsrätt eller hyresrätt kan du kolla med din förening om det har mätts radon i ditt hus. Fastighetsägaren har skyldighet att att utföra mätning av radon om det inte har gjorts någon.

Redovisning av radonmätning till miljöenheten

Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i ett register. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. För att det ska bli så enkelt som möjligt får du gärna fylla i blanketten Blankett att rapportera radonnivåerPDF.

Du som ska köpa en bostad är ofta intresserad av om en radonmätning har gjorts i den aktuella bostaden och vad resultatet i så fall blev. Kontakta miljöenheten, så kan de förhoppningsvis ta fram de uppgifter du vill ha. Alla fastigheter i Sundbyberg är inte med i registret, men för många har de radonmätningsresultat på.

Avgifter

För bedömning av radonmätningar tar miljöenheten ut en timavgift för den handläggningstid som läggs ner i ärendet. Debiterbar tid är all tid för arbete så som upprättande av tjänsteanteckningar och tjänsteskrivelser, uppmaningar om att inkomma med uppgifter samt telefonsamtal. Timavgiften är 1 264 kronor.

Om mätresultatet skickas in tillsammans med en korrekt ifylld radonblankett och mätningen har genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder utan att miljöenheten har begärt in uppgifterna, debiteras du inte för handläggningstiden.

Ett av riksdagens nationella miljömål är att samtliga bostäder i landet ska ha en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3 luft. Miljöenheten arbetar kontinuerligt med att kontrollera att samtliga fastighetsägare i Sundbybergs stad har mätt radonhalten i sina fastigheter. Miljöenheten kommer därför någon gång att kontakta dig och begära in uppgifter om radonmätning om du inte själv väljer att skicka in uppgifterna.

Senast uppdaterad 20 februari 2020