Eldning

Eldning i tätortsmiljö orsakar luftföroreningar som kan innebära svåra problem för astmatiker och andra känsliga grupper. Miljöbalken kräver att alla måste visa hänsyn.

Eldning av trädgårdsavfall

Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall i din trädgård eller på din kolonilott. Eldning sker alltid under eget ansvar.

Om det är extremt torrt i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda kan du ringa till Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på 08-454 83 39.

Vedeldning

För att minimera störningarna vid vedeldning ska lufttillförseln vara god och bränslet vara torrt. All eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Eldning med ved i tätbebyggda områden kan ge upphov till röklukt och sot. Många av rökgasens ämnen – bland annat kväveoxider och flyktiga kolväten – kan vara hälsoskadliga och orsaka stora problem för astmatiker och allergiker.

För att installera en braskamin eller en öppen spis krävs att en bygganmälan görs till stadens bygglovsenhet.

Senast uppdaterad 6 februari 2018