Eldning

Eldning i tätortsmiljö orsakar luftföroreningar som kan innebära svåra problem för astmatiker och andra känsliga grupper. Miljöbalken kräver att alla måste visa hänsyn.

Eldning av trädgårdsavfall

Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall i din trädgård eller på din kolonilott. Eldning sker alltid under eget ansvar.

Om det är extremt torrt i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda kan du ringa till Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på 08-454 83 39.

Tips till utomhuseldare

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
  • Är du osäker, ring till räddningstjänsten och rådfråga dem.

Vedeldning

För att minimera störningarna vid vedeldning ska lufttillförseln vara god och bränslet vara torrt. All eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Eldning med ved i tätbebyggda områden kan ge upphov till röklukt och sot. Många av rökgasens ämnen – bland annat kväveoxider och flyktiga kolväten – kan vara hälsoskadliga och orsaka stora problem för astmatiker och allergiker.

För att installera en braskamin eller en öppen spis krävs att en bygganmälan görs till stadens bygglovsenhet.

Senast uppdaterad 12 juni 2018