Eld

Eldning

Eldning i tätortsmiljö orsakar luftföroreningar som kan innebära svåra problem för astmatiker och andra känsliga grupper. Miljöbalken kräver att alla måste visa hänsyn.

Vedeldning

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Men många av rökgasens ämnen kan vara skadliga för hälsan och orsaka problem för astmatiker och allergiker. För att undvika att grannar blir störda när du eldar, är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Tänk på:

 • Veden som du eldar med ska helst ha torkat i minst ett år.
 • Stäng inte spjällen innan veden har brunnit ut, eftersom farliga gaser bildas lättare då.
 • Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material.
 • Ta hand om askan på ett säkert sätt. Aska kan ha rester av glöd i flera dygn. Lägg askan i ett kärl av plåt.
 • Sota eldstaden regelbundet.
 • Kontrollera att brandvarnare och brandsläckare fungerar.

För mer tips och råd vid vedeldning, läs foldern Tänd i toppenPDF. Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Funderar du på att installera en braskamin eller en öppen spis? Då behöver du göra en bygganmälan. Kontakta miljö- och bygglovsenheten

Sotning

Det är Storstockholms brandförsvar som ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Sundbyberg.
Ta reda på vilka utförare som finns och vad sotningen kostar härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldning av trädgårdsavfall

Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall i din trädgård eller på din kolonilott. Eldning sker alltid under eget ansvar.

Om det är extremt torrt i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda kan du ringa till Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på 08-454 83 39.

Tips till utomhuseldare

 • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
 • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras.
 • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker, kontakta Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och rådfråga dem.
Senast uppdaterad 25 november 2020