Boendemiljö

Största delen av vår tid tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt att bostaden har en bra luftkvalitet och temperatur samt att vi slipper störande ljud, lukt, fukt och mögel. Om du känner att innemiljön påverkar din hälsa negativt, kan du lämna klagomål.

Gör så här om du vill lämna klagomål

  • Innan du kontaktar oss ska du själv ha kontaktat fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller den som orsakar störningen. De bör sedan få en viss tid på sig att undersöka problemet och föreslå en åtgärd.
  • Om varken grannen, fastighetsägaren eller styrelsen för bostadsrättsföreningen gör något åt problemet kan du vända dig till byggnads- och tillståndsnämnden genom att göra en störningsanmälan.


Senast uppdaterad 29 november 2021