Illustration stadsmiljö

Boendemiljö

En god boendemiljö påverkas både av faktorer i inomhusmiljön och utomhusmiljön.

Har du problem med dålig luftkvalitet inomhus? Eller har du frågor om radon, eldning eller Sundbybergs luftkvalitet? Du kanske upplever störningar från grannar? Det kan finnas lagar och regler för bostadsmiljön som du kan ta hjälp av.

Inomhusmiljö och störningar

Största delen av vår tid tillbringar vi inomhus. Upplever du problem i bostaden med till exempel buller eller dålig ventilation ska du först tala med din värd eller bostadsrättsförening. Om problemen ändå fortsätter kan du kontakta hälsoskydd och miljöenheten.

Kontakta din fastighetsägare om du har synpunkter på boendemiljö som gäller slitage, estetiska frågor eller ekonomisk kompensation för störning. Om du är medlem i Hyresgästföreningen kan du vända dig dit, alternativt hyresnämnden.

För att ett ärende ska startas av miljöenheten behöver du anmäla din störning via vår E- tjänst eller via vår blankett "Anmälan av störning, olägenhet" (se under Relaterat innehåll). Störningen ska utgöra en olägenhet som kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Störningen ska vara pågående.

Inkomna handlingar registreras och kan vid förfrågan lämnas ut. Undvik att skicka in läkarintyg eller bilder på privatpersoner utan att materialet efterfrågats. En anonym anmälan försvårar miljöenhetens arbete. 

På sidan under Boendemiljö listas olika störningar i boendemiljön.

Senast uppdaterad 30 november 2022