Bild från Golfängarna.

Miljö, energi, hälsa

Alla som bor, arbetar eller driver företag i Sundbyberg kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

Här hittar du mer information om frågor som berör boendemiljö och energi och vad du kan tänka på för att bidra till ett hållbart Sundbyberg. Som konsument kan du göra medvetna val och minska din påverkan på miljön samtidigt som du sparar pengar. Använd gärna webbplatsen Hallå konsument. Länk till annan webbplats.

Du som är företagare i Sundbyberg

sidan om tillstånd, regler och tillsyn hittar du som är företagare mer information om vad som gäller om du vill driva vissa typer av verksamheter. Ett gott råd är att ta reda på så mycket som möjligt innan du startar en verksamhet. I vissa fall krävs anmälan eller tillstånd innan du får starta.

Sundbyberg – en ekokommun 

Sundbyberg är sedan 1999 en så kallad ekokommun. Det betyder att vi är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom). Föreningen arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.

Varje kilowattimme räknas

Energisituationen i Sverige och i Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Tillsammans kan spara på el, varje kilowattimme räknas nu.

Det enskilt viktigaste du kan göra för att bidra är att undvika att använda el när elanvändningen i samhället är som högst, på morgonen och på kvällen. När det är möjligt, använd istället elapparater mitt på dagen. Av säkerhetsskäl, tänk på att inte använda elapparater i hushållet när du sover eller inte är hemma.

Läs mer om vad du kan göra för att minska energikostnaderna och avlasta elsystemet på Energimyndighetens webbsida. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 31 oktober 2022