Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om trafikanordningsplaner (TA-planer).

När behövs en TA-plan?

När arbeten sker på allmän plats som påverkar framkomligheten och säkerheten för trafikantgrupper, till exempel vägarbeten, byggarbetsplatser med mera.

Vad är det som gäller för TA-planer?

Se Sundbybergs stads tekniska handbok Pdf. och Sveriges Kommuner och Regioners publikation Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats. för stöd vid planering och genomförande.

Du kan också läsa mer om TA-planer här.

Hur lång är handläggningstiden för en TA-plan?

Handläggningstid för en korrekt och tydlig ansökan är tre veckor. Vid mer komplexa ärenden kan handläggningen ta längre tid. Under vissa perioder kan handläggningstiden bli längre på grund av hög arbetsbelastning (framförallt under vår och höst).

Vilka avgifter gäller för TA-planer?

Staden tar ut en granskningsavgift oavsett utfall samt en dygnsavgift för godkända trafikanordningsplaner. Vid förändring av TA-plan (förlängning/förändring) tillkommer en ny granskningsavgift och fortsatt dygnstaxa.

Sanktionsavgifter kan delas ut i samband med platsbesök och/eller inspektioner. Läs mer om sanktionsavgifter här Pdf, 120.4 kB..

När utför staden platsbesök och inspektioner?

Platsbesök och inspektioner utförs regelbundet på slumpvis utvalda arbeten eller vid klagomål. Vid felaktigheter görs en bedömning om anmärkning eller sanktionsavgifter ska utdelas beroende på överträdelse.

Varför händer ingenting med TA-planen?

Kontakta Servicecenter på 08-706 65 00 eller servicecenter@sundbyberg.se.  De tar kontakt med trafikingenjörerna som utreder frågan.

Var pågår det arbeten och när avslutas arbeten?

Information om större arbeten och hur länge de pågår publiceras här på webbplatsen under Pågående byggarbeten.

Informationsskyltar ska även finnas på den aktuella byggarbetsplatsen.

Senast uppdaterad 8 juni 2020