Sök bygglov

Det är byggnads- och tillståndsnämnden​ som beslutar om tillstånd för bygglov, marklov och rivningslov. En prövning av åtgärden görs utifrån lokalisering, yttre utformning och användning. Avgift enligt gällande taxa tas ut.

Ansökan ska innehålla​

  • Ansökningsblankett i två exemplar
  • Situationsplan i skala 1:400 (alternativt 1:1 000 vid enklare ärenden)
  • Ritningar som visar planer (måttsatta), fasader och sektioner (höjdsatta) i skala 1:100

Ritningarna ska lämnas in i två exemplar.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda (ej på rutat papper) och nedvikta till A4-format. Det ska framgå vad bygglovet gäller och fastighetsbeteckning ska stå på ritningarna. Vid ändring och tillbyggnad kan ritning över befintligt utseende behövas.

Avgift tas ut enligt gällande taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Avgift tas ut även när en ansökan tas tillbaka, vid avslag och negativt förhandsbesked.

När du har fått ett tillstånd ska du påbörja åtgärden inom två år och avsluta den senast efter fem år.  

Senast uppdaterad 7 januari 2021