Riktlinjer för byggetablering

Här kan du läsa vilka riktlinjer som gäller vid byggetablering.

Långvarig uppställning av byggbodar

Det krävs bygglov för arbetsbodar som ska vara uppställda längre än 6 månader. Alla arbetsbodar ska uppfylla föreskrifter för etableringar och Sundbybergs stads riktlinjer enligt följande:

  • Etablering av bland annat arbetsbodar, containrar, kranar, skyltar, stängsel, skärmtak och upplag som behövs för arbetenas drift ska ske på den fastighet som arbetena avser.
  • Etablering ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Närmare avstånd kräver ett medgivande från grannar.
  • Placeringen ska ta hänsyn till omgivningen för att minimera störningar för kringboende.
  • En etablering får inte innebära att trafiksäkerheten på platsen försämras.

Övriga bygglovspliktiga åtgärder

  • Vepa eller byggskylt kräver bygglov.
  • Plank kräver bygglov.
  • För tillfälliga evakueringsbostäder behövs tidsbegränsat bygglov.

Åtgärder som inte kräver bygglov

Arbetsbodar som uppfyller Sundbybergs riktlinjer för etableringar enligt ovan och står uppställda under kortare tid än 6 månader kräver inte bygglov.

Markupplåtelse för byggetablering

För arbetsbodar och containrar på allmän platsmark behövs bygglov, upplåtelse från kommunen samt polistillstånd. Ansökan om markupplåtelse skickas till polisen med en karta av bodetablering och upplag med markdisposition. Läs mer på www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Du kan läsa mer om riktlinjer kring byggetablering här. Pdf, 257.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 17 december 2018