Pool / Bassäng

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedgrävd pool med undantag för Duvbo. Däremot kan åtgärder runt poolen kräva bygglov.

Riksintresset Duvbo

Planerar du för pool i Duvbo kan bygglov krävas. Är du osäker på vad som gäller i ditt fall kan du alltid kontakta oss på Bygglovsenheten. Förändringar av tomter ska ta särskild hänsyn till sådana egenskaper som är karaktäristiska för området. Förgårdsmarken och gaturummet är viktiga delar av kulturmiljön och ska värnas. Större anläggningsarbeten som till exempel altan eller trädäck ska undvikas. Det är viktigt att poolen placeras långt in på tomten. Läs gärna mer i Duvbos miljöprogram. Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Du behöver söka bygglov om du ska:

  • Ha en skyddsanordning eller ett pooltak över poolen som är volymskapande.

  • Placera poolen ovanpå marken alternativt inte helt nedgrävd. Då kan poolväggens utsida räknas som en stödmur och kräva bygglov.

  • Ändra markens höjdläge, det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras.

  • Uppföra ett plank eller staket runt poolen. Ett staket kräver inte bygglov om staketet är under 1.20 meter och mer än 50% luft.

Om du ska uppföra en altan eller ett trädäck runt poolen som på något ställe är högre än 1,20 meter över marknivå behöver du rådfråga bygglovsenheten om åtgärden bedöms som bygglovspliktig. Staket med mindre än 50% genomsiktlighet räknas som plank. Ett plank som är placerat ovan altan eller trädäck påverkar den upplevda höjden över mark.

Anmälan

Om din fastighet är placerad över tunnelbanan eller någon annan tunnel kan du behöva göra en anmälan till kommunen. Kontakta bygglovsenheten för vad som gäller för din fastighet.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen eller bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att din lösning håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Vatten

Påfyllningen av poolen ska anslutas till fastighetens ordinarie vattenmätare och poolen ska tömmas till avlopp då vi inte vill ha klor eller salter i dagvattnet.

Senast uppdaterad 22 april 2021