Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och typ av kök. Uppgift om namn på boende i lägenheter finns inte i lägenhetsregistret.

Ansvaret för lägenhetsnumreringen kan antingen ligga på fastighetsägaren, styrelsen i bostadsrättsföreningen eller fastighetsförvaltaren. Vid nybyggnation kan ansvaret även ligga på byggaktören. Om du inte känner till ditt lägenhetsnummer ska du kontakta den som är ansvarig för fastigheten.

Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering på fastigheter som ligger i Sundbybergs stad ska kontakta oss. Det gäller också fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer i Sundbybergs stad.

Registrera eller ändra lägenhetsnummer

Vid registrering av nya lägenhetsnummer eller ändringar av befintliga lägenhetsnummer i Sundbyberg ska fastighetsägare kontakta oss via e-post: btn@sundbyberg.se.

Mer information om lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 10 mars 2020