Åtgärder som inte kräver bygglov

Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus)

Friggebod

 • Du får bygga friggebodar bredvid bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15 kvadratmeter.
 • Den högsta höjden från mark till taknock får vara 3 meter.
 • Byggnaden får inte vara närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.

Uteplats med mur eller plank

 • Du behöver inte bygglov för att bygga uteplats med murar eller plank som är högst 1,8 meter höga, om det är i anslutning till bostadshuset.
 • Muren och planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset.
 • Det ska vara minst 4,5 meter till tomtgränsen. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.

Skärmtak över uteplats, altan, balkong

 • Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer i anslutning till bostadshuset om taken inte är större än 15 kvadratmeter. Detta gäller endast för huvudbyggnaden.
 • Det ska vara minst 4,5 m till tomtgränsen. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.

Takkupor (gäller from 2 juli 2014)

Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen.

 • Anmälan och startbesked behövs inte.
 • Takkuporna får uppta högst halva takfallet, mätt från gavel till gavel och något ingrepp i bärande konstruktion får inte göras.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse, och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad där bygglov behövs.
 • Du får inte göra takkupor på bygglovsbefriade komplementbyggnader.
 • I Duvbo gäller utökad lovplikt vilket innebär att takkupor kräver bygglov.
Senast uppdaterad 28 juli 2016