Samråd om ny avfallsplan

Innan den nya avfallsplanen kan antas kommer kommunen ställa ut förslaget till ny avfallsplan för granskning samt bjuda in till öppet hus där du får möjlighet att ställa frågor.

Under tiden 20 januari till 16 februari 2020 kommer samråd och utställning att ske, och under den tiden finns det möjlighet för alla att lämna synpunkter på Avfallsplan 2021 – 2032 Lätt att göra rätt. Avfallsplanen ska sedan antas av kommunstyrelsen och så småningom även av kommunfullmäktige och förslaget är att den ska börja gälla från 1 januari 2021.

Du hittar förslaget till ny avfallsplan här:

Avfallsplan 2021 – 2032 Lätt att göra rätt

Förslaget visas på följande platser 20 januari till 16 februari 2020:

 • Returpunkten, Landsvägen 62, centrala Sundbyberg
 • Vardagsrummet i Hallonbergen centrum
 • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
 • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7
 • Träffpunkten Allén, Vasagatan 9
 • Träffpunkten Hallonbergen centrum
 • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
 • Framtidspaviljongen, Sundbybergs torg


Välkommen till öppet hus om den nya avfallsplanen

Välkommen på öppet hus på Returpunkten och i Hallonbergen C. Vi visar vad den nya avfallsplanen innehåller och hur den fungerar. Du får också möjlighet att ställa frågor till kommunens miljösamordnare och avfallsingenjörer. Vi bjuder på fika!

Tillfälle 1

Tid: onsdag den 22 januari klockan 11.00-13.00 och 16.30-18.30.

Plats: Returpunkten, Landsvägen 62 i centrala Sundbyberg.

Tillfälle 2

Tid: torsdag den 23 januari klockan 14.00-18.00.

Plats: Vardagsrummet i Hallonbergen C.

Synpunkter kan lämnas på något av följande sätt

 • Skriftligt senast 16 februari till:

  Kommunstyrelsen Sundbybergs stad
  Stadsledningskontoret
  172 92 Sundbyberg

  Ange diarienummer KS-0766/2019 och märk skrivelsen med ”Avfallsplan 2032”.

 • Med e-post senast 16 februari till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

  Ange diarienummer KS-0766/2019 och märk skrivelsen med ”Avfallsplan 2032”.

 • Synpunkter kan också lämnas direkt i webbformulär på Sörabs hemsida
  https://www.sorab.se/hushall/avfallsplan-2021-2032/sundbyberg/länk till annan webbplats
Senast uppdaterad 20 januari 2020