Parkerade bilar längs en gata

Boendeparkering

Du som är folkbokförd i ett boendeparkeringsområde i Sundbyberg kan ansöka om ett boendeparkeringstillstånd. Med tillståndet kan du parkera inom ditt område under en längre tid och till en lägre avgift än besökande.

Just nu har vi tekniska problem som innebär att det inte går att betala för boendeparkering i stadshusets reception som vanligt.

Om du säger till i receptionen kan du få hjälp med att betala för boendeparkeringen via stadshusets dator. Vi arbetar för att komma tillrätta med problemet.

För att parkera till boendetaxan behöver du ett giltigt boendeparkeringstillstånd. Tillståndet är digitalt (se i texten under kartan hur du söker) och gäller endast på parkeringsplatser med skylten BOENDE och inom det område du är folkbokförd.

I kartan nedan kan du se hur boendeparkeringsområdena i Sundbyberg ser ut.

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Du kan ansöka om boendeparkeringstillstånd via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Där kan du även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut. Logga in med bank-ID under Mina Sidor.

Om du inte kan använda vår e-tjänst, till exempel om du har tjänstebil eller behöver skicka med ett intyg, går det bra att posta din ansökan. Kontaktuppgifter finns på blanketten Pdf, 982.4 kB..

Vi hanterar inte parkeringstillstånd via telefon eller e-post, utan ansökan ska ske via e-tjänst eller blankett. Handläggningen kan ta upp till fem arbetsdagar.

Ansök via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller med blanketten för boendeparkeringsansökan Pdf, 982.4 kB..

En ansökningsavgift på 150 kronor tillkommer per tillstånd och år. Avgiften betalar du samtidigt som du betalar din första månadsavgift på parkeringstillståndet i boendeparkeringstjänsten.

Observera att du inte kan ha både boendeparkeringtillstånd och nyttoparkeringstillstånd på samma bil.

Bostadsparkering på fastighetsmark

Staden växer snabbt och det innebär att de allmänna ytorna måste användas effektivt. Därför ställer vi kravet att bostadsparkering ska ske på egen fastighet i möjligaste mån. I de fall parkering inte har tillgodosetts i form av yt-parkeringar eller i ett garage på kvartersmark, har staden en möjlighet att underlätta bostadsparkering med ett boendetillstånd.

För att få ett boendeparkeringstillstånd beviljat har staden ställt ett antal villkor som måste uppfyllas. Se nedan.

Parkering i nybyggda bostadsområden

I nybyggda bostadsområden finns inte möjlighet till boendeparkering på gatumark. Du som bor i ett område som har byggts efter 1 augusti 2019 kan därför inte söka boendeparkeringstillstånd. Du hänvisas istället till parkering i garage inom bostadsfastigheterna. På gatumark kan man bara parkera till besökstaxa.

I stadens mobilitetsprogram Länk till annan webbplats. kan du läsa mer.

Villkor för ansökan om boendeparkeringstillstånd:

Sökande

Du som söker boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress i boendeområde Pdf, 7.4 MB. Centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne eller Brotorp.

Du ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Tillståndet ges endast för ett fordon per sökande. Du som söker måste vara över 18 år.

Tillstånd

En ansökningsavgift på 150 kronor per tillstånd och år tillkommer. Den betalas samtidigt som du betalar din första månadsavgift.

Boendeparkeringstillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak.

Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan innebära att tillståndet dras tillbaka. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Parkeringsregler

Du ska betala för din boendeparkering de tider och dagar som skyltningen på platsen anger.

Fordonet ska alltid flyttas den tid det är parkeringsförbud och parkering får inte ske längre tid än maximalt 7 dygn.

Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av plats.

Fordonet

  • Fordonet ska vara upptaget i Transportstyrelsens register.
  • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1 eller MC.
  • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
  • Fordonet får ha en totalvikt av max 3,5 ton.

Byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Då skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för din gamla bil, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Betalning

Betalning görs enklast via e-tjänsten Länk till annan webbplats..

Månadsavgiften för personbil är 600 kronor. Det är också möjligt att ansöka om boendeparkering för motorcykel. Avgiften är 200 kronor per månad.

Kan du inte betala via e-tjänsten kan du besöka receptionen i stadshuset och betala med ditt bankkort.

Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen.

Stadshusets öppettider:

Måndagar-torsdagar klockan 08.00–17.00
Fredagar klockan 08.00–15.15

Obs! Du som tillståndsinnehavare har ansvaret att själv kontrollera när månadsavgiften upphör. Det gör du enklast genom att logga in på Mina Sidor i boendeparkeringstjänsten. Där kan du också anmäla att du vill ha en påminnelse innan månadsbetalningen/tillståndet går ut. Då får du en avisering via din e-post en vecka innan.

Parkering med boendeparkeringstillstånd

Parkering med boendeparkeringstillståndet får endast ske på angivna parkeringsplatser med tilläggstavlan BOENDE och i det boendeområdet du är folkbokförd i. Om du vill parkera på andra parkeringsplatser behöver du betala timtaxa.

Fordonet ska alltid flyttas den tid det är parkeringsförbud, så kallad serviceförbud. Parkering får inte ske längre tid än maximalt 7 dygn.

Även om du har betalat boendeparkeringsavgift parkerar du i mån av plats.

Obs! Undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor, men fortfarande ska villkoren ovan uppfyllas:

Handläggning av din ansökan för boendeparkering med undantag tar 3–5 arbetsdagar.

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intyg Pdf, 990.7 kB. från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Senast uppdaterad 18 januari 2022