Boendeparkering

Du som bor och är folkbokförd i ett område med boendeparkering i Sundbyberg kan ansöka om parkeringstillstånd. Tillståndet låter dig parkera till en annan avgift än besökande.

För att parkera till boendetaxan behöver du ett giltigt boendeparkeringstillstånd. Tillståndet gäller endast på platser med skylten Boende + boendeområde inom det område du är folkbokförd.

I boendeparkeringstjänsten kan du ansöka om boendeparkeringstillstånd och köpa en månadsbetalning. Du kan även se nuvarande/gällande betalning och när den går ut. Själva boendeparkeringstillståndet kostar inget, men du måste betala en månadsavgift för parkeringen.

Från och med 1 augusti 2019 är månadsavgiften för personbil 600 kronor. Det är också möjligt att ansöka om boendeparkering för motorcykel med en avgift på 200 kronor/månad.

Förtydligande om skyltning vid boendeparkering

Sundbybergs stad har tagit bort skyltarna som anger 7 dygn vid parkeringar i centrala Sundbyberg och ersatt dem med skyltar som istället innebär 24 timmar. Det har vi gjort för att komma tillrätta med övergivna bilar och forsla bort dem betydligt snabbare än vad vi kunnat göra tidigare.

Förutsättningarna för boendeparkering har inte ändrats – som boende kan du även fortsättningsvis parkera 7 dygn. Det finns alltså ingen risk att få en parkeringsanmärkning denna tidsperiod om boendeparkeringen är betald. Detta gäller för hela Sundbyberg. Som vanligt är det viktigt att kontrollera gällande servicetider då gatan ska vara tömd på bilar.

Här kan du läsa mer utförlig informationPDF.

Ansöka om boendeparkeringstillstånd

Ansök via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller med blanketten för boendeparkeringsansökanPDF.

I stadens mobilitetsprogramPDF står att parkering ska lösas på kvartersmark. Boende i fastigheter där behovet av parkering är löst på kvartersmark – alternativt har mobilitetsåtgärder – och som har byggts efter 1 augusti 2019 är inte berättigade till boendeparkering.

Förlänga boendeparkeringstillståndet

När det är mindre än en månad kvar på ditt boendeparkeringstillstånd kan du förlänga tillståndet. Det gör du enklast via e-tjänsten.

Boendeparkeringstillstånd vid byte av bil

För att ändra boendeparkeringstillståndet måste den nya bilen ha skrivits över på dig. Då skapar du ett nytt boendeparkeringstillstånd i e-tjänsten. Om du har betalat boendeparkeringsavgift för din gamla bil, flyttas betalningen över till den nya så snart tillståndet är ändrat.

Få hjälp med betalning i Sundbybergs stadshus

Om du vill ha hjälp med att betala din boendeparkering kan du besöka receptionen i stadshuset på Östra Madenvägen 4 i Hallonbergen. Stadshusets öppettider:

Måndagar-torsdagar klockan 08.00–17.00

Fredagar klockan 08.00–15.15

Om du saknar tillgång till dator kan du fylla i en blankett för boendeparkeringsansökanPDF och skicka den med post. Adressen står i blanketten.

Villkor för ansökan om boendeparkeringstillstånd


Sökande

Du som söker boendeparkeringstillstånd ska vara folkbokförd på en adress i boendeområdePDF Centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne eller Brotorp.

Du ska vara ägare till bilen som du söker tillstånd för. Tillståndet ges endast för ett fordon per sökande. Du som söker måste vara över 18 år.

Tillstånd

Tillståndet gäller ett år i taget från datumet det beviljas, så länge huvudvillkoren för sökande och fordon fortfarande uppfylls.

Från 1 augusti 2019 gäller tillståndet endast på anvisade parkeringsplatser enligt gällande skyltning i det område som ansökan avser och ger ingen platsgaranti.

Staden återbetalar inte redan betald boendeparkering vid exempelvis fordonsbyte, avställning eller av annan orsak. Du som tillståndsinnehavare har ansvaret att själv kontrollera när månadsavgiften upphör.

Missbruk eller oriktigt lämnade uppgifter kan innebära att tillståndet dras tillbaka. Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.

Fordonet

  • Fordonet ska vara upptaget i Transportstyrelsens register.
  • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass 1 eller MC.
  • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
  • Fordonet får ha totalvikt av max 3,5 ton.

Undantag kan göras om du uppfyller något av följande villkor: (Handläggning av din ansökan för boendeparkering med undantag tar 3–5 arbetsdagar.)

Medlem i hushåll

Tillstånd kan ges för sökande som inte är ägare av fordonet om annan medlem i samma hushåll är upptagen som ägare till fordonet i Transportstyrelsens fordonsregister. Ägaren till fordonet ska ha samma folkbokföringsadress som den sökande. Sökande ska vara över 18 år.

Tillfälligt boende

Om du bor i Sundbyberg, men inte är folkbokförd här, kan tillstånd ges under högst sex månader. Kopia på aktuellt hyresavtal inom Sundbyberg stad ska då bifogas ansökan.

Identitetsskydd

Om du är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan boendeparkeringstillstånd ges. Identitetsskydd ska då styrkas med intyg från Polismyndighet eller Skatteverket.

Tjänstefordon

Tillstånd för tjänstefordon ska styrkas med aktuellt intygPDF från arbetsgivaren, där anställning bekräftas och att arbetsgivaren medger att fordonet får användas privat. Är fordonet inte registrerat på företaget i centrala bilregistret ska leasingavtal eller liknande även bifogas ansökan. Står fordonet registrerat på egen firma bifogas kopia på företagets registreringsbevis till ansökan.

Leasingfordon

Leasingfordon likställs med ägande av fordonet om du är upptagen som brukare av fordonet i Transportstyrelsens register och att leasingperioden enligt avtal är minst tre månader.

Tillfälligt hyrt fordon

Om sökande tillfälligt hyr fordon av auktoriserat uthyrningsföretag som ersättning för ordinarie fordon kan tillstånd ges för det tillfälliga fordonet. Tillstånd medges inte för hyra av annan privatpersons fordon. Tillståndet är tillfälligt och beviljas i maximalt 30 dagar per kalenderår.

Bilpool

Ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening) kan erhålla boendeparkeringstillstånd för bilpoolsbil. Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på en fastighet med adress inom samma bostadsparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande och vara ägare eller upptagen som brukare i Transportstyrelsens fordonsregister.

Senast uppdaterad 5 november 2019