Yrkesutbildning

Vi erbjuder yrkesutbildningar i egen regi och i samarbete med andra utbildningsarrangörer. Vi erbjuder en mängd olika kurser.

Ansök till yrkesutbildning

Utbildningarna är på gymnasial nivå och är för dig som vill skaffa en yrkesutbildning, bygga på din yrkeskunskap eller byta yrkesinriktning.

Du söker till våra yrkesutbildningar genom vår webbansökan. Behörighetskravet är svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå och till vissa utbildningar även matematik på grundläggande nivå.

Här ansöker du till yrkesutbildning.

Du kan även kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare. Dessa utbildningar kan inte sökas på annat sätt.

Senast uppdaterad 31 januari 2018