Studieekonomi

Du ansöker om studiemedel direkt via CSN:s webbplats. Alla pappersblanketter för att ansöka om studiemedel har avskaffats.

Du som är under 20 år och heltidsstuderande på grundläggande eller gymnasial nivå behöver inte göra någon anmälan för att få studiestöd.

Studiemedel

Studiemedel består av lån och bidrag. För studier på grundläggande och gymnasial nivå kan man få studiemedel tidigast från och med höstterminen det år man fyller 20. För studier på eftergymnasial nivå finns ingen nedre åldersgräns.

För att erhålla studiemedel måste studierna pågå på minst halvtid under minst tre veckor. Studiemedel betalas ut i förskott var fjärde vecka, dock inte under jul- och sommarlov. I studiemedlet finns två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå. Totalbeloppet är dock detsamma oavsett bidragsnivå. Det högre bidraget kan man få från och med det år man fyller 25 år. Under vissa förutsättningar har man också möjlighet att söka ett tilläggslån.

Senast uppdaterad 12 december 2018