Studie- och yrkesvägledning

Du som bor i Sundbyberg har möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att komma fram till vad du vill göra och hur du kan gå tillväga.

Studievägledaren kan hjälpa dig med:

  • vägledningssamtal
  • information om olika yrken och utbildningsvägar
  • studieekonomi
  • upprätta en individuell studieplan
  • planera studierna mot en gymnasieexamen eller slutbetyg

Ta alltid med dig betyg och andra viktiga handlingar till studievägledningen. Om du förbereder besöket blir det lättare för oss att ge dig den hjälp du behöver. Vägledaren har tystnadsplikt.

Drop in

På tisdagar har vi drop in mellan 17.00-18.00 för dig som har svårt att komma på dagtid. Då hjälper vi till med korta frågor. Vill du ha hjälp med planering av dina studier? Då bokar du in ett vägledningssamtal på annan tid.

Du kan komma i kontakt med en studievägledare via telefon, e-post eller syvchatten.

Studievägledarna hjälper dig planera din utbildning

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättningen för din framtid. Vägledaren fungerar som ett bollplank och kan hjälpa dig att vidga perspektiv och komma vidare i dina tankar och funderingar kring studie -och yrkesval. Tillsammans pratar vi om framtiden och vilka valmöjligheter som finns inom olika utbildningar och yrken. Samtalet hjälper dig att få tillräckligt med underlag för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

Senast uppdaterad 26 november 2018