Prövning

Om du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera eller om du vill läsa upp ditt gymnasiebetyg kan du göra en prövning.

En prövning innebär att du på egen hand läser in ett ämne enligt kursplanen och gör ett prov. Provet kan bestå av både skriftliga och muntliga delar. I vissa ämnen ingår laborationer eller praktiska moment. Proven testar samtliga kursmål enligt Skolverkets kurs eller ämnesplan. Läraren som ska genomföra prövningen kontaktar dig efter att du gjort din ansökan och betalat in prövningsavgiften. Kursplaner och betygskriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Den 30 juni 2016 är sista datum för prövning av äldre kurser, delkurser eller projektarbete i vuxenutbildningen. Den som vill pröva en äldre kurs måste ha påbörjat en kurs, delkurs eller projektarbete före den 1 juli 2012.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning görs på särskild blankett som lämnas till receptionen.

En prövning kostar 500 kronor per kurs. Betald avgift återbetalas ej förutom vid sjukdom. Läkarintyg krävs. Tillsammans med anmälan ska du bifoga kvitto på betald avgift och kopior på tidigare betyg. Anmälningsblanketten hittar du till höger på sidan.

Prövningsavgiften betalas in till bankgiro. På inbetalningskortet ska du ange vilken kurs eller kurser prövningen gäller samt namn och personnummer.

  • För prövning under hösten är sista anmälningsdag den 15 september.
  • För prövning under våren är sista anmälningsdag den 15 februari.

För ytterligare information kontakta respektive lärare.

Senast uppdaterad 21 september 2017