Pedagogiskt stöd

Det kan finnas många anledningar till att du ibland stöter på svårigheter i studierna. Du kanske inte har studerat på länge och känner dig ovan, tycker att du har svårt att koncentrera dig eller stöter på problem när du ska läsa och skriva texter. Du kanske tycker att du behöver bättre studieteknik. Du kanske inte är van att arbeta med Word eller har problem att hitta i Itslearning.

Vi vill naturligtvis att du ska klara dina studier så tveka inte att använda den hjälp som skolan erbjuder.

Studieverkstad: Varje dag har vi studieverkstad i vårt studierum N1. Schema för studieverkstan hittar du utanför dörren. Där har du möjlighet att diskutera uppgifter och texter med en lärare, få hjälp med att använda datorn och Itslearning med mera.

Specifika stödbehov: Du har också möjlighet att boka tid för att prata om dina specifika stödbehov med en lärare som har specialpedagogisk kompetens. Ta kontakt med Anna Bränström via e-post: anna.branstrom@sundbyberg.se

Studie- och samtalscoach: Skolan erbjuder även samtal med en diplomerad studie- och samtalscoach. Samtalen kan handla om hjälp med planeringen av studier och studiemål. Du kan även behöva hjälp med att lösa problem och se utvecklingsmöjligheter i din vardag.

Med hjälp av en coach kan du upptäcka och utveckla dina egna styrkor och din inre potential. När du deltar aktivt i coachande samtal, lockar du fram det bästa hos dig och du ökar din medvetenhet. Genom coaching byggs din självkänsla upp och tryggheten i dig själv stärks. Fokus flyttas från problem till möjligheter och du blir bättre förberedd på att möta svårigheter och samtidigt skickligare på att hitta lösningar. Coaching får också dina drömmar och mål att bli verklighet. Du känner att du växer och ditt engagemang ökar. Din motivation och din arbetsglädje ökar. Ta kontakt med Karin Löfroth via e-post: karincecilia.lofroth@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 13 september 2017