Nivåtest

Om du är osäker på dina förkunskaper rekommenderar vi ett nivåtest som visar på vilken nivå du bör studera. Du har inte möjlighet att få betyg i en kurs genom att göra ett nivåtest. För att få betyg måste du anmäla dig till en kurs och delta i kursen eller göra en prövning under vår prövnings period i maj.

Våren 2018 har vi nivåtester i Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik varje vecka på fredagar kl. 13.00-15.00 i sal 38.

Du kan anmäla dig till ett test i receptionen eller via någon av våra studievägledare.
För närmare information ta kontakt med Annika Cleveman.

Ta med fotolegitimation vid testtillfället

Senast uppdaterad 27 mars 2018