Gymnasial vuxenutbildning

För dig som vill ha gymnasiekompetens, behöver ett slutbetyg, vill bli mer attraktiv på arbetsmarknaden eller behöver behörighet för studier på universitet/ högskola.

Kurserna följer samma kursplaner som gymnasieskolan och betygskriterierna är desamma. Innehåll och arbetsmetoder skiljer sig däremot och är anpassade för vuxna. För att studera på gymnasial nivå ska du ha förkunskaper som motsvarar grundskolans kurs i svenska eller svenska som andraspråk (SAS) samt ha de förkunskaper som varje enskild kurs kräver. Du väljer själv kurser utifrån dina behov.

Allmänna ämnen

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap och humaniora

Ansökan till gymnasial vuxenutbildning

Du kan endast söka till våra kurser via länken Ansökan till vuxenutbildning som finns till höger.​

Yrkesutbildningar

Omvårdnadsutbildning, termin 1, 2 och 3 erbjuds i egen regi. För yrkesutbildningar i samarbete med andra utbildningsanordnare, kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare och läs mer under rubriken "Yrkesutbildning" i kolumnen till vänster.

Senast uppdaterad 15 februari 2018