Grundläggande vuxenutbildning

Har du mindre än nio års skolgång? Vill du repetera något ämne? Vill du skaffa grundläggande kunskaper för att förbereda dig för studier på gymnasial nivå? Då kan grundläggande vuxenutbildning vara något för dig.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga grundskolan men är anpassad till vuxnas behov. Det går bra att kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnasial nivå.

Vi erbjuder följande kurser på grundläggande nivå:

  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Matematik

Ansök till vuxenutbildning

Du kan när som helst på året söka våra kurser.

Här ansöker du till vuxenutbildningen, 

Senast uppdaterad 15 februari 2018