Ansökan

Här kan ni som vill bli utbildningsanordnare för vuxenutbildningen i Sundbybergs stad lämna er ansökan.

Observera att ansökan består av två delar. Gör följande för att ansöka:

1. Fyll i formuläret på sidan

2. Skicka de dokument som står i listan till oss via e-post

GRUNDUPPGIFTER FÖR ANORDNARENKontaktuppgifter
User information


ANSÖKAN GÄLLER
Multiple selectionBETYG OCH REFERENSER
Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller juridisk person. Beskriv uppdragets omfattning och karaktär. Lämna namn på företaget samt namn, roll och kontaktuppgifter till referenten.
ÖVRIGT
Sökande anordnare har utdrag ur belastningsregistret för personal

Sökande anordnare har undertecknade förbindelser om sekretess för all personal *

Sökande anordnare förbinder sig att redovisa för Sundbybergs stad om denne kommer att anlita underleverantörer och att dessa i så fall uppfyller auktorisationsvillkoren *

Sökande anordnare förbinder sig att följa Sundbybergs stads auktorisationsvillkor *

För Sundbybergs stad gäller bestämmelserna i Personuppgiftslagen (1998:204). Därför bör du veta hur vi på social- och arbetsmarknadsnämnden behandlar dina personuppgifter. Uppgifter som du lämnar i denna ansökan behandlar social- och arbetsmarknadsnämnden i syfte att registrera och administrera din ansökan. Genom att skicka ansökan medger du att informationen i din ansökan får sparas.

Bifoga filer

Anordnaren ska bifoga följande filer. Observera att samtliga filer inte får överstiga 10 MB. Om du har filer som överstiger 10 MB, skicka dem istället med e-post till ansokanauktorisation@sundbyberg.seDu behöver komplettera din ansökan med följande dokument. Bifoga dessa i ett e-postmeddelande och skicka dem till: ansokanauktorisation@sundbyberg.se

Dokument som behöver skickas med e-post:

1. F-skattsedel

2. Registreringsbevis bolagsverket

3. Utdrag från upplysningscentralen (UC)

4. Av Skatteverket och Kronofogden besvarad blankett "Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820" högst tre månader gammal

5. Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen

6. Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt

7. Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen

Senast uppdaterad 5 april 2018