SL terminskort och skolskjuts

Gymnasieelever som har längre resväg än sex kilometer mellan sin folkbokföringsadress och skola har enligt skollagen rätt till reseersättning.

Elever som bor i Sundbyberg och går i gymnasieskola i Stockholms län får SL:s terminskort, dagkort. Terminskortet får eleven av sin gymnasieskola. I de flesta fall delas det ut på elevens första dag varje termin.

Sundbybergs stad bekostar normalt inte skolskjuts. Undantag görs bara vid särskilda omständigheter och efter särskild prövning, efter ansökan från elevens förälder. Om man valt att gå i skola utanför kommunen eller om man flyttar räknas inte som särskilda omständigheter.

Senast uppdaterad 1 februari 2016