Molntjänsten G Suite for Education

G Suite for Education är ett pedagogiskt arbetsverktyg som används för digitalt samarbete i lärsituationen mellan lärare och elever i undervisningen.

G Suite for Education är en molntjänst och kommunikationsplattform som omfattar bastjänsterna

 • Classroom (plattform som ger lärare och elever struktur över kurser och uppgifter)
 • Drive (ordbehandling, kalkyl, presentation, rita och formulär)
 • Hangout (videokonferens)
 • Kalender
 • Mail (e-post inklusive chatt, videokonferens, att-göra-listor) och
 • Sites webbplatser (göra egna hemsidor)

Tjänsten tillhandahålls av Google och är speciellt anpassad för att användas inom den pedagogiska verksamheten. De versioner av Googles tjänster som erbjuds för skolor är inte samma tjänster som erbjuds för privatpersoner. G Suite for Education har:

 • förhöjd integritet
 • inte någon reklam
 • fritt lagringsutrymme
 • telefonsupport för administratörer
 • administratörsfunktioner som kan styra vilka behörigheter varje användare ska ha tillgång till.

Ett pedagogiskt arbetsverktyg i undervisningen

G Suite for Education är ett pedagogiskt arbetsverktyg som ska nyttjas för digitalt samarbete i lärsituationen genom samarbeten mellan lärare och elever i undervisningen.

Tjänsterna är utmärkta stöd i lärprocessen och gynnar kommunikation, samarbete och gemensamt lärande för lärare och elever. G Suite for Education fungerar som en del av ett formativt arbetssätt i undervisningen.

Skolan använder inte tjänsterna i G Suite for Education för personkänslig dokumentation. Myndighetsutövning och pedagogisk administration sker i andra digitala system.

Chromebook-datorer som digitala verktyg

I och med att molntjänsten G suite for Education införs har flera skolor köpt in Chromebook som digitalt verktyg till eleverna. Chromebook är en typ av dator som är utformad för att eleverna ska kunna arbeta enklare och snabbare. Den har inte har någon hårddisk som kan bli långsam, få virus eller på andra sätt ställa till besvär. Chromebook är skapad för att passa programmen i G Suite for Education.

Om eleverna ska få ta hem datorerna efter skoltid behöver du som vårdnadshavare skriva på en ansvarsförbindelse. Mer information om hur datorerna fördelas bland eleverna får du av din skola.

Personuppgifter och Dataskyddsförordningen

Skolan behandlar på olika sätt elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det är nödvändigt för att såväl myndighetsutövning som pedagogisk administration och pedagogik ska fungera. Hur personuppgifter får behandlas anges i Dataskyddsförordningen. Den är till för att skydda den personliga integriteten. Skolans personal får utbildning och information om Dataskyddsförordningen och vilka riktlinjer som gäller vid behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträdesavtal

För att skolan ska kunna använda olika molntjänster krävs att en del information om användare lämnas över till molntjänstleverantören. Detta regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, som enligt Dataskyddsförordningen tydligt anger vilka uppgifter som lämnas ut, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas.

Sundbybergs stad/grundskole- och gymnasienämnden har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google för att kunna skapa användarkonton och en skolorganisation i G Suite for Education-domänen @utb.sundbyberg.se. För detta ändamål lämnas uppgifter om användarnas för- och efternamn, skola samt klasstillhörighet från stadens källregister. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur åt skolorna.

Avtalet med Google följs upp kontinuerligt av barn- och utbildningsförvaltningen för att stämma av såväl efterlevnad som eventuella förändringar.

Viktigt att veta för dig som är elev

När du som elev slutar på skolan avslutas användarkontot och personuppgifterna raderas. Om du önskar ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat inom ramen för @utb.sundbyberg.se-kontot måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är grundskole- och gymnasienämnden, Sundbybergs stad, växel 08-706 80 00.

Om du har frågor, vill få ett registerutdrag, eller rättelse kring dina personuppgifter (enligt dataskyddsförordningen) kontakta barn- och utbildningsförvaltningen, Sundbybergs stad, växel 08-706 80 00.

Senast uppdaterad 20 juni 2018